tisdag 1 april 2008

Public Service i riksdagen


Idag hölls så det "beryktade" seminariet i riksdagen kring privat public service. Seminariet arrangerades av oss som representerar allianspartierna i kulturutskottet. Egentligen hade vi velat bjuda in representanter för den privata public servicen till kulturutskottets sammanträde, men detta vägrade socialdemokraterna. Märkligt strutsbeteende! Ska man fatta beslut om framtiden för SVT, SR och UR är det väl självklart att man lyssnar på alla parter? Nåja, nu gjorde vi det i egen regi och det blev ett lyckat seminarium.

Medverkade gjorde Jan Scherman från TV4, Birgitta Ståhl från TV8 och Kurt Almqvist från Axess. Diskussionen kom mycket att handla om vad som egentligen är public service, vem som kan göra public service och vad statens roll ska vara. När det gäller det sistnämnda drev såväl TV8 som Axess på hårt för att staten skulle ge ekonomiskt stöd även till privat public service till exempel genom public service-fonder, medan Jan Scherman menade att det snarare är en förutsättning och en självklarhet att man är fristående från politiken.

Jag delar hans uppfattning. Så fort man är beroende av bidrag eller stöd så följer det också med regelverk och ramar för verksamheten. Behöver vi verkligen mer tv och radio som är beroende av offentliga medel? Är det inte bättre att vi försöker undanröja så många hinder som möjligt för den privata televisionen att utvecklas?

Två förslag på regelförenklingar som kom fram och som jag själv tycker är intressanta är dels reglerna för reklam och dels rättigheterna till SVTs arkiv. När det gäller tiden för reklam-tv är det för mig obegripligt varför vi överhuvudtaget reglerar detta för privata företag. Det företag som är så dumt att de sänder för mycket reklam på orimliga tider kommer snart märka att tittarna flyr.

En pikant detalj var kanske under eftersnacket när Lars Adaktusson påpekade för mig att Jan Scherman inte alltid varit en sådan motståndare till public service-fonder, utan tvärtom tidigare varit en ivrig förespråkare. Hur det nu än är med den saken måste jag säga att jag instämmer betydligt mer med Scherman i hans nuvarande ställningstagande.
*** Uppdaterad ***
Som framgår av kommentaren nedan så var det TV8 som tog tydlig ställning för public service-fonder och inte Axess. Däremot var även Axess väldigt angelägna om ekonomiskt stöd även till privat public service, om än i annan form.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du skriver felaktigt att "...drev såväl TV8 som Axess på hårt för att staten skulle ge ekonomiskt stöd även till privat public service till exempel genom public service-fonder,"

Rätt är att Tv8 drev frågan. Axess har redan tidigare sagt nej till Lars Leijonborgs förslag.


Kurt Almqvist

Olof Lavesson sa...

Tack Kurt för ditt välkomna klargörande om public service-fonder! Jag delar din uppfattning att detta inte är ett bra förslag. Jag hoppas också att du noterar att jag skrev "till exempel" public service-fonder, men för att inga oklarheter ska råda har jag uppdaterat inlägget.

Däremot hoppas jag att jag inte missförstod dig när du trots allt var väldigt angelägen om ett offentligt ekonomiskt stöd även till privat public service. Här har jag dock, som jag även redogjorde för på seminariet, en annan uppfattning.

Anonym sa...

Hej,

jag sade att ni riksdagsmän bör tänka över om ni vill ha ett bra allmännyttigt innehåll i tv-landskapet eller ej, men att Public service (PS) inte är ett företag, ej heller en viss typ av finansiering etc etc. Jag angav inga specifika förslag på åtgärder utan försökte bara få er att att fästa uppmärksamheten på att PS är ett allmännyttigt innehåll som sådant - behöver vi det i Sverige så bör ni fråga er hur det bästa når svenska folket.

Kurt Almqvist