fredag 18 april 2008

Krigsbyten på Livrustkammaren

Gårdagen var rackarns stressig och inget bloggande hanns med. Däremot ägnade jag förmiddagen åt ett studiebesök på Livrustkammaren. Förutom den ordinarie spännande verksamheten fick vi en visning av den pågående utställningen om svenska krigsbyten.

Det är det väldigt fina klenoder som ställs ut, men det får en också att fundera över vår egen historia lite. Svenskarna vill gärna framstå som ett präktigt och rättskaffens folk, men vi har kanske inte alltid uppträtt på bästa sätt genom historien...

Utställningen väcker också viktiga frågor om vad som egentligen sker under ett krig. Vad är tillåtet? Var går gränserna? Är det alltid rätt att återlämna byten? Utställningen är väl värd ett besök så packa dig bort till Slottsbacken om du har möjlighet!

Inga kommentarer: