onsdag 30 september 2009

En epok går i graven

Flera tidningar, bland annat Sydsvenskan, rapporterar idag om att Kockums nu helt lämnar Malmö. Även om det kanske egentligen inte är så förvånande (det har skramlats ganska länge om flytt) så är det ändå en epok som går i graven.

Det Malmö jag växte upp i var präglat av Kockums. Den stora bockkranen var den främsta symbolen för staden och det var svårt att tänka sig Malmö utan Kockums. Samtidigt tillhör jag de som inte bara tyckte det var vemodigt när kranen skeppades iväg, utan som också såg framtiden an med spänning.

Idag blomstrar det gamla varvsområdet. Trots finanskris är det byggarbetsplatser överallt. Fler jobbar idag i Västra Hamnen än under Kockums storhetstid. I de gamla varvsbyggnaderna växer nu nya kreativa industrier fram. Staden har äntligen funnit havet.

Jag tänker ofta på hur snabbt förvandlingen ändå gått. Det är inte ens tio år sedan som bomässan Bo01 genomfördes, innan dess fanns det i princip inga bostäder i Västra Hamnen. Själv bor jag nu på Dockan. Den gamla fartygsdockan har blivit marina. Fortfarande finns spår kvar i form av pollare och annat som bevarats.

Att få bo och leva i hjärtat av det som en gång var stadens främsta symbol ger perspektiv. Så även om det är lite vemodigt när Kockums slutligen lämnar staden helt, så känner jag samma pirriga förväntan på vad som kommer framöver!

Seminarium om Turkiet


Dagen började med seminarium i riksdagen om mänskliga rättigheter i Turkiet. Arrangörer var Svenska stödkommittén för MR i Turkiet och Svensk-Turkiska parlamentarikerförbundet.

Jag var i Istanbul i maj och diskuterade ungdomspolitik under en konferens arrangerad av Ungdomstyrelsen och ska tillbaka för uppföljning i december. Därför var det ett spännande seminarium.

Det finns sannerligen mycket kvar att göra i Turkiet, särskilt vad gäller kurdernas situation. Samtidigt står landet på tröskeln till EU-medlemskap. Jag stödjer den svenska regeringens hållning att EU måste hålla dörren öppen, dock utan att tumma på de krav som finns bland annat när det gäller mänskliga rättigheter.

lördag 26 september 2009

Försmak: Moderna


Den 26 december öppnar Moderna Museet Malmö, men redan ikväll var det smygpremiär under Malmös gallerinatt. Spännande, särskilt eftersom jag lagt ner en hel del kraft och arbete på att vi skulle få useet till stånd.

På bilden även gode vännen Fredrik Ekelund, till vardags reporter och journalist på SVT.

torsdag 24 september 2009

Marx på mässa


Aftonbladet Kultur har krönt sin monter med Marx utklädd till fiskargubbe. Kul? Nja, men talande.

Bokmässan 2009


Dags för årets bokmässan i Göteborg. I år gör jag bara ett kort gästspel över dagen. Efter att ha stått i riksdagens monter och pratat med mässbesökare, står jag här i Natur & Kulturs monter.

Som vanligt har de en av mässans största och mest välbesökta montrar. Nytt för i år är att de har ett bloggkafé -kul!

Hann också med ett kort samtal med VD Eva Swartz Grimaldi, tidigare ordförande i Kulturutredningen.

onsdag 23 september 2009

Planering, planering...

Stök, bök och planeringsmöte! Blivit mycket gjort idag. Jag och min
politiske sekreterare Emil har börjat lägga upp planeringen för
höstens aktiviteter. Och det ser riktigt bra ut!

Ett par motioner har blivit skrivna och jag har lärt mig blogga med
min iPhone (äntligen!).

Snart möte med mina skånska m-kollegor innan dagen avslutas med
besök på Dramaten och "Scener ur ett äktenskap"! :)

onsdag 16 september 2009

Utlandsfödda missgynnas!

Malmö stads satsning på entreprenörskap missgynnar människor med invandrarbakgrund. Detta skrev jag härom dagen i Sydsvenskan under Aktuella frågor. Så många som 37 procent av Malmöborna i arbetsför ålder, 25–64 år, är födda utrikes. Ändå går bara var fjärde krona av Malmö stads satsningar på nyföretagande och entreprenörskap till utrikes födda.

Detta enligt en utredning jag låtit Riksdagens utredningstjänst göra. Under perioden januari-augusti­ har cirka 12 miljoner kronor satsats för att stimulera nyföretagande och entreprenörskap i Malmö. Endast tre miljoner har gått till utrikes födda. Av de medel som kommer från näringslivskontoret är siffran så låg som 13 procent, något som vägs upp av att merparten av de medel­ integrations- och arbetsmarknadsutskottets satsningar på företagande och entreprenörskap tillfaller utrikes födda. Dock har detta utskott bara en femtedel av näringslivskontorets budget för samma ändamål.

Att fler människor med utländsk bakgrund startar företag är inte den enda lösningen på Malmös problem. Men att ha en positiv syn på alla människors inneboende kraft att förverkliga sina drömmar är grunden för ett fritt samhälle. Med företagande bejakas också arbetslinjen och utanförskapets bojor bryts.

Läs hela artikeln

lördag 5 september 2009

Hallänning och/eller europé?

Claes Arvidsson skriver på Svenskans ledarsida och regeringens främste resenär Carl Bildt. 1991 skrev Bildt boken Hallänning, svensk, europé men få protesterar idag mot den omvända ordningen, skriver Arvidsson.

Nej, må så vara. Men frågan är vilken utrikesminister som är bäst för Sverige. En som främst ser sig som hallänning, eller en som främst ser sig som europé...?

Öresundsmiljoner utan nytta?

Thomas Frostberg skriver idag en läsvärd artikel i Sydsvenskan på temat "Skicka tillbaka EU:s Öresundsmiljoner!". Det är en intressant läsning. Genom olika Interreg-projekt har EU pumpat in 1 miljard i Öresundsregionen. Lika mycket har offentliga aktörer här matchat med. Av dessa totalt 2 miljarder har nu ungefär hälften använts. Hur har det gått? Sådär...

Förutom bildandet av Øresund Science Region är det inte myckat att skryta med. De andra två projekten får nog ses som misslyckade. När bidragen tagit slut har också projekten gått i graven. "Det är bättre att regionens politiker och tjänstemän lägger tid på sådant som har verklig effekt på integrationen, till exempel enklare regelverk för pendlare och bättre tågtrafik över Öresund", skriver Frostberg och visst har han en poäng.

Vad de misslyckade projekten visar är (föga förvånande) att integration aldrig kan skapas på politisk väg eller genom olika bidragssystem. Integration är inte ett politiskt projekt, det är människor som möts. Politiker kan skapa förutsättningar, till exempel genom att bygga en Öresundsbro, men det är människor som skapar integration genom att färdas över den.

Utmaningen för oss som är Öresundspolitiker är inte att ägna oss åt politisk ingenjörskonst, utan att se den kreativitet som finns bland medborgare, företag och organisationer i regionen och underlätta för den kreativiteten att blomstra genom att minska hinder och regelkrångel.

Stor och liten kräfta


Igår: Kräftor! Sofia och Martin hade med kräftor från egen sjö. Hälften var från förra året och andra hälften var från årets fiske. Det här årets kräftor var som synes något större... Uppenbarligen var det betydligt färre kräftor i år. Min teori är att de ätit upp varandra. Vilka humrar! :)

torsdag 3 september 2009

Grillfest med (m) i Slottsstaden
Ikväll var det grillning med Moderaterna i Slottsstaden i Malmö. Lämpligt nog var det uppehåll i regnet precis under grillningen! Många kandidater inför nästa års val till riksdag och region var där, och väldigt många trevliga samtal med glada moderater!

Valutakursen avgör Öresundsintegrationen

Nu blir det mindre attraktivt att arbetspendla till Danmark. Det skriver Sydsvenskan idag. En tidigare kursskillnad på 40 procent gjorde de danska lönerna remarkabelt höga jämfört med de svenska, samtidigt som det blev oerhört attraktivt för danskarna att åka över sundet och konsumera i Sverige.

Nu ser vi hur de danska lönerna pressas tillbaka i krisens spår, samtidigt som valutakursskillnaden minskar. Den svenska kronan stärks snabbare än väntat mot euron (som ju den danska kronan är knuten till) och balansen i Öresundsregionen vänder.

Redan i maj skrev jag i Kvällsposten om de problem som olika valutor skapar i Öresundsregionen. Då låg den svenska kronan långt efter den danska. Även om det var gynsamt för arbetspendlare och svenska detaljhandeln, skapade det stora problem för många svenska företag. Det blev genast dyrare att importera varor, samtidigt som lönerna sjönk jämfört med andra länder. Risken är stor i ett sådant läge att kvalificerad arbetskraft söker sig över sundet.

En skvalpande valuta skapar osäkerhet kring hur mycket man faktiskt får betalt när man handlar i euro. Det blir tuffare att fatta beslut om större investeringar och kostnadsläget blir svårt att överblicka. Med en gemensam valuta skulle krisen i Sverige och Öresundsregionen dämpas.

Den danska kronan är redan knuten till euron, ett införande av euron som valuta ligger förmodligen inom en överblickbar tidshorisont. Det är hög tid att även Sverige åter lyfter diskussionen om euro. Först när vi får en gemensam valuta i Öresundsregionen kommer vi kunna se integrationen ta fart på allvar.

onsdag 2 september 2009

Real Beauty


Såg lite på Dr Phil ikväll (jo, det händer och jag skäms inte övermycket för det). Ämnet var tjejer som växer upp för fort och skapar sig en orimlig idealbild för hur de ser ut och hur de vill uppfattas. Tänkte direkt på det arbete vi gjort i m-arbetsgruppen "Lika möjligheter". En arbetsgrupp om jämställdhet och genusperspektiv dit jag raskt anmälde mitt deltagande.

Kanske har det att göra med min egen bakgrund, men jag tycker det är oerhört intressant hur vi väljer att identifiera oss själva och söker andras bekräftelse för vår tilltänkta roll i samhället. Just "Lika möjligheter"-gruppens arbete utgick från hur vuxna människor agerar och vilka möjligheter vi har. Hur definierar oss utifrån våra respektive könsroller.

Några exempel: Varför är det ok för en man att sätta karriären framför familjen utan att betraktas som en dålig far, medan det en kvinna som skulle göra motsvarande sak betraktas som en dålig mor? Varför tar vi fortfarande för givet att en kvinna i fertil ålder är ett potentiellt problem på arbetsplatsen eftersom hon förmodligen kommer behöva ta ut mammaledighet, medan vi inte alls funderar över om mannen i samma ålder tänker ta ut pappaledighet? Och naturligtvis, varför är det fortfarande så att kvinnor tjänar betydligt mindre för att utföra samma sysslor som sina manliga kollegor?

Det här är frågor som kräver svar. Och vi kommer tvingas ta ställning till dem antingen vi vill eller inte. Jag är ingen förespråkare för millimeterrättvisa eller kvoteringslagstiftningar. Politisk ingenjörskonst är inte särskilt lyckad när det gäller att ändra värderingar. Istället måste vi alla som arbetsgivare, företagare, kollegor, vänner och medmänniskor börja sätta gränser för vad vi tycker är ok.

Nåväl. Om detta finns det mycket att säga. Filmen ovan var med i programmet och jag tycker att den på ett föredömligt sätt visar att den där tänkta bilden av hur vi vill vara inte nödvändigtvis stämmer överens med vilka vi egentligen är :)

tisdag 1 september 2009

HBT, heder och islam

Sydsvenskan har idag en oerhört bra artikel om Ardeshir Bibakadabi som drömmer om att gifta sig i en moské med sin man. Han kallar sig Sveriges ende öppet homosexuelle muslim. Hur det är med just den saken vet jag inte, men han är åtminstone väldigt ensam om det. Hans livsöde är inte unikt. Själv har jag kommit i kontakt med åtskilliga unga muslimer som är livrädda för att deras läggning ska komma ut.

De senaste åren har det varit mycket fokus på hedersrelaterad brottslighet. Det är bra. Jag tror de flesta är överens om att vi måste ta varje tillfälle att markera det oacceptabla i detta. Sverige ska vara en fristad där tolerans, öppenhet och trygghet ska råda. Men ofta glömmer vi bort hbt-ungdomar i diskussionen om hedersrelaterade brott.

Ett föredömligt initiativ har tagits av RFSL Rådgivningen Skåne med webb-platsen www.heder.nu. Syftet med hemsidan är att ge information, kunskap och stöd till unga hbt-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld. Sj'älv kommer jag under hösten se vad jag kan bidra med för att sätta ännu större fokus på den här typen av brottslighet och dess offer.

Slutligen vill jag tipsa om en film i ämnet. Sämre än djur kallas den första dokumentärfilmen någonsin om heder och hbt och spelas i Stockholm, Göteborg och Malmö i slutet av september