måndag 7 april 2008

Radiotjänst

Ingen snigel på ögat men väl en bra dragning när vi träffade Radiotjänsts ledning. Stor del av samtalet kom att handla om vad som händer med licensen eller dess alternativ i framtiden. Idag är betalningsviljan hög och ca 90 procent betalar sin tv-licens. Vi redogjorde kort för moderaternas inställning som är att tv-licensen ska ersättas med finansiering över statsbudgeten, men konstaterade också att det inte är den viktigaste frågan att diskutera när det gäller framtiden för public service. Det finns också olika syn på licensfinansieringen inom alliansen.

Trots detta är det viktigt att redan nu börja diskutera vad som kommer efter licensen. Inte att vi, likt vissa public service-chefer, stoppar huvudet i sanden och ser licensen som för evigt allenarådande. Vad händer när betalningsviljan sjunker? När tv och internet allt mer växer samman är det inte säkert att lika många ser det som motiverat att betala sin tv-licens. Min kollega Hans Wallmark konstaterade att på tidningsmarknaden så är man beredd att betala en rätt rejäl slant för en papperstidning, men nättidningen har aldrig fått sitt genomslag i Sverige. Vad säger att inte samma situation kan uppstå kring framtidens television?

Inga kommentarer: