Om Olof

Jag heter Olof Lavesson och har precis inlett min andra period som riksdagsledamot för Malmö.

Under mina fyra år i riksdagen har jag drivit flera viktiga frågor för Malmö. Som hur vi ökar integrationen över Öresund, om vikten av en fungerande integrationspolitik, om att göra det lättare för de företag som växer fram här och jag är stolt över att ha medverkat till att Moderna Museet nu har en filial i Malmö.

Vi i Malmö behöver inte bara en bro till Köpenhamn, utan också en fungerande bro till Stockholm. Vi behöver folk som lyfter de problem som Malmö har, men som också pekar på de möjligheter och den potential som finns här.

Malmö behöver en röst i Stockholm, men Stockholm behöver också förstå att en stor del av Sveriges framtid ligger i Malmö, Skåne och Öresund!