onsdag 29 april 2009

Här avskaffar vi apoteksmopolet!
Just nu voterar vi i riksdagen och här är jag med och avskaffar apoteksmonopolet. Ytterligare ett vallöfte kan bockas av!

tisdag 28 april 2009

Då fanns man på Boktipset också...


Jaha! Då har man reggat sig för ett nytt community! Min politiske sekreterare har varit på mig om att jag ska börja twittra, men lockelsen till det är starkt begränsad. Jag börjar allvarligt talat tröttna på denna ständiga snuttifiering av allting. Jag både tror och hoppas att motreaktionen kommer. Att vi börjar fördjupa oss mer. Söka mer info. Se längre dokumentärer. Lägga tid på teaterbesök. Läsa mer böcker...

Och det är det där med böcker jag nu fastnat i. Har idag reggat mig på Boktipset och sitter nu och fyller min bokhylla där som en tosing. Communityt är redan hånat i media för att C-kändisar kan kokettera med vilka böcker man läst och inte läst. Andra reagerar på att Bonnier-sfären stärker greppet om sociala media ytterligare.

Det får vara hur det vill med den saken. Jag får väl stå ut med att någon blir arg för att jag bara tycker Liza Marklund är värd en stjärna för Studio Sex och samtidigt ger Underdog en femma. Nyfiket konstaterar jag att min boksmak till 78% verkar stämma överens med Alex Schulmans. Och jag kan dessutom notera att jag har fått tips om fem nya böcker att läsa i sommar. Så jag struntar i koketterande kulturredaktörer och söker mig vidare i böckernas spännande värld!

måndag 27 april 2009

Fredrik på kommunala rikskonferens

Vår kommunala rikskonferens avslutades med ett lysande tal av statsminister Fredrik Reinfeldt. Här ett utdrag:

Sex konkreta förslag för kultur och näringsliv

Moderaternas kommunala rikskonferens gick av stapeln i Örebro i helgen. 1700 moderater samlades. Själv medverkade jag på ett seminarium om kultur och näringsliv tillsammans med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Carina Brorman, kommunikationsdirektör på E.On.

Det var ett välbesökt seminarium med över 80 anmälda deltagare. Carina Brorman berättade om hur E.On samarbetar med kulturlivet. Inte bara i form av sponsring (man är bland annat huvudsponsor till Göteborgsoperan och det kommande Moderna Museet Malmö), men också med att man går in och tar ett socialt ansvar och stödjer långsiktigt. E.On har även själva dragit nytta av konsten och kulturen i sitt eget arbete i och med att man köpt in konceptet "Bildningsresan" som ett utvecklingsprogram för sina ledningsgrupper.

Själv presenterade jag sex konkreta förslag över vad politiken kan göra för att underlätta samarbetet mellan kultur och näringsliv:

1) Förenkla reglerna för kultursponsring
Det behövs enklare regler för sponsring med en generösare gränsdragning för skatteavdrag och villkoren för sponsring till kultur och idrott behöver jämställas. Sponsring bör kunna betraktas som avdragsgill marknadsföring.

2) Ny praxis för Skatteverket
I Sverige råder en praxis för Skatteverket som lite rått kan uttryckas som att om det finns en skattekrona att ta ut, så ska den också tas ut. Om man jämför med exempelvis Danmark så finns där en väldigt generös praxis. Företagens engagemang ska uppmuntras. Det svenska Skatteverket behöver också ytterligare utveckla sin verksamhet för rådgivning och information till kulturverksamheter i skattefrågor.

3) För in kulturändamål i stiftelselagen
Vissa stiftelser har helt eller delvis befriats från skattskyldighet. Det gäller de som har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, främja nordiskt samarbete, eller stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet. Här ska givetvis även kulturändamål finnas med!

4) Inför avdragsrätt för gåvor och donationer
Idag råder ett uttryckligt avdragsförbud när det gäller gåvor. Dock lyfter företagen själva ofta lyfter fram det här området som ett där de verkligt stora ekonomiska möjligheterna finns och man menar att en möjlighet till avdrag för gåvor och donationer antagligen skulle generera mer medel till konst och kultur än lagändringar gällande avdrag för sponsring.

5) Ändra avskrivningsreglerna för samtida konst
Idag har företag rätt att skriva av inköp av inventarier, men inte konstverk eftersom dessa antas öka i värde. Detta skapar konstiga gränsdragningsproblem. Ett designföremål kan ju också vara ett konstverk. En ändrad avskrivningsrätt skulle stimulera konstmarknaden och leda till en ökad försäljning. Kostnader för avdragsrätten för de konstverk som köps in kompenseras av en ökad inkomstskatt för den enskilde konstnären.

6) Tillskapa en arena för dialog och kompetensöverföring
En av de frågor som efterfrågas av såväl kulturutövare som näringsliv är fler plattformar för dialog och kunskapsöverföring. Vi behöver förmedlare som skapar nätverk. På nationell nivå verkar föreningen Kultur & Näringsliv, men deras resurser är begränsade och de har inte den tyngd en organisation med nationellt stöd kan ge. Två tänkbara förebilder är danska NyX och engelska Arts and Business.

torsdag 23 april 2009

Billigare SMS över Öresund tack vare EU

Jag har tidigare klagat högljutt på att många företag inte tänker i ett Öresundsperspektiv. Bland annat har banker och telebolag fått stå i skottgluggen. Nu kanske det blir lite billigare att ringa i alla fall för Öresundsborna. Ja, till och med för alla EU-medborgare.

Idag skriver Nytt från Öresund följande:

"Från och med juli i år får ett SMS som skickas inom EU max kosta 1,51 kronor. För majoriteten av pendlarna som rör sig över Öresund innebär det en rejäl sänkning av kostnaderna.

I dag kostar det i de flesta fall mellan 2,50 och 4 kronor för en person med svenskt abonnemang att skicka ett SMS från Danmark till Sverige. Har man ett danskt abonnemang kostar samma sak upp till 3,25 danska kronor, medan det är något billigare att skicka SMS åt det omvända hållet, från Sverige till Danmark. Från och med i sommar blir det billigare. Då träder ett nytt EU-direktiv, som reglerar mobilpriserna mellan länderna, i kraft. Utöver att SMS-priserna sänks sätts ett tak för hur mycket det får kosta att ringa eller skicka data över mobilen. I Danmark är mobiloperatörerna i allmänhet missnöjda med EU-beslutet.

-- Det blir som en statsstyrd kartell. Priset kommer att lägga sig på maxnivån och så händer det inget mer. Det är ödeläggande för konkurrensen, säger Anders Thomsen, avdelningschef för TDC, till dr.dk. Men i Sverige är tongångarna mer positiva.

-- Vi är generellt emot en reglering, men i det här fallet är det uppenbart att branschen inte klarat av att sänka så mycket som man borde. I det långa loppet är det positivt för oss eftersom lägre priser får kunderna att använda mobilen mer, säger Anna Augustson, kommunikationsansvarig för mobiltjänster på Telia Sonera, till Svenska Dagbladet.

I Öresundsregionen har svensk-danska operatören 3 hittills gått längst i integrationen och låter sina användare betala samma priser som om de var hemma oavsett om de befinner sig i Sverige eller Danmark - åtminstone om de ringer till hemlandet eller till någon annan med samma operatör.

-- Vi gillar det här beslutet och är en av dem som drivit på för det, säger 3:s pressansvariga i Sverige Erik Hörnfeldt till Nytt från Öresund.

Av Anna Palmehag/NFÖ"

Ge Carl 5 minuter

Ge mig 5 minuter.

torsdag 9 april 2009

I radion om blodgivning

Deltog i eftermiddags i Studio Ett i en debatt om blodgivning. Fortfarande är den man som någon gång i sitt liv haft sexuellt umgänge med en annan man avstängd från blodgivning på livstid. Nu vill Socialstyrelsen ändra reglerna vilket lett till stora protester från remissinstanserna. Dock var det, vad jag förstod, svårt att få någon av dessa att ställa upp och uttala motståndet i direktsändning.

Själv har jag svårt att förstå varför det är grupptillhörighet och inte riskbeteende som bedöms. Blod pulserar lika starkt och hjärtan slår lika kraftfullt oavsett sexuell läggning hos givaren.

Inslaget: http://www.sr.se/webbradio/?type=db&Id=1692082&BroadcastDate=&IsBlock=0

Jag har tidigare motionerat i riksdagen om detta. Läs min senaste motion här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02So367

söndag 5 april 2009

Dags att klippa banden mellan (s) och LO?

Det är söndag och i fokus står svensk socialdemokrati och fackrörelse. Idag kl 15 ska förbundsledningarna i LO ha telefonkonferens. De kommer bland annat diskutera ordförande Wanias framtid. Samtidigt rasar (S) i opinionsmätningarna.

Nu skyller alla på Wania. Partisekreterare Baylan skyller på Wania. Partiordförande Mona skyller på Wania. Partibandhunden Östros skyller på Wania. Min riksdagskollega Hans Hoff säger till Expressen: "Det här med Wanja, AMF och LO har skadat socialdemokratin. Jag tycker Wanja ska avgå. Det skulle vara ett lyft för oss".

Partiet är LO - LO är partiet. Att rollerna inte går att hålla isär har märkts särskilt när LO-ordföranden tidigare mött arbetsmarknadsminister Littorin i olika debatter. Då har hon ofta talat mer som ledamot i (s) verkställande utskott än som ordförande i LO. Partiet först, LO-medlemmarna sedan.

Sammanblandningen är givetvis orimlig och orättfärdig för alla de som varje månad betalar in hundratals kronor i fackföreningsavgift till LO. De gör ju detta för att ha någon som värnar deras intressen, inte för att bidra till någon som värnar partiets intressen.

Huruvida Wania ska avgå eller inte är inte min sak att avgöra. Jag är inte medlem i LO och därmed inte heller indirekt stödmedlem i socialdemokraterna. Wanias framtid får avgöras av hennes egna som får fundera över om hennes bonusaffärer är förenliga med LOs grundvärden. Att Wanias göranden också färgar bilden av LO är givet, men det är inte rimligt att hon ska bära hela det socialdemokratiska arbetarepartiet på sina axlar.

Lika orimligt är det att partiordförande Sahlin nu gömmer sig bakom fackordförande Wania när väljarna flyr, liksom att partisekreterare Baylan vägrar vända sökarögat mot det egna partiet när han förklarar väljarraset. Det är Sahlins och Baylans (inte Wanias) ansvar att presentera en politik och ett regeringsalternativ som kan få väljarnas förtroende. Det har man hittills misslyckats med.

Såväl LO som socialdemokraterna som det politiska samhället i stort skulle tjäna på om LO och SAP klippte banden. Men det kommer knappast att ske. Istället kommer såväl den här dagen som nästa att handla om Wania/LO/Mona/SAP-affären. Alla spelar alla roller samtidigt, alla skyller på alla, ingen tar ansvar.

Kvar står vi som undrar var oppositionen är, väljarna som undrar över regeringsalternativet och LO-medlemmarna... Ja, LO-medlemmarna. Hade jag varit LO-medlem hade jag nog börjat undra över vad jag egentligen får för min fackföreningsavgift.

fredag 3 april 2009

onsdag 1 april 2009

Nu är det klart - ett vallöfte kan bockas av!


Så har vi äntligen fattat beslut i riksdagen om att införa en könsneutral äktenskapsbalk! Efter en maratondebatt som upptagit större delen av dagen var det underbart att äntligen få trycka på knappen kl 16. I och med det kan jag också bocka av ett av mina personliga löften i valrörelsen - att arbeta för könsneutrala äktenskap.

Den 1 maj öppnas rådhusen på lika villkor för såväl samkönade som olikkönade par. Det är min förhoppning att kyrkorna gör detsamma till hösten, men detta blir nu en fråga för Svenska kyrkan att själv besluta över.


Efter omröstningen var det champagne i riksdagen som mina kollegor Tomas Tobé och Ulf Holm anordnat. Nu ska jag gå på "bröllopsfest" på RFSL. Och det känns bra. Det är med stolthet och stor glädje som jag idag varit med om att införa könsneutrala äktenskap!
Mer om beslutet:

Gör det möjligt för alla att höra kyrkklockor!

I dag fattar riksdagen beslut om en ny könsneutral äktenskapslagstiftning. Med anledning av det skriver jag tillsammans med mina kollegor Anna Kinberg Batra (M) och Tomas Tobé (M) Politikerbloggen. Vi skriver bland annat: "Förslaget till ny äktenskapslagstiftning inskränker inte friheten för någon, däremot ökar friheten för alla. Vi har tagit vårt ansvar som lagstiftare. Som medlemmar i Svenska Kyrkan uppmanar vi härmed kyrkomötet att i höst göra det möjligt att höra kyrkoklockarna ringa för alla par som vill bekräfta sin kärlek i äktenskap."

Läs artikeln här