Video

Här hittar du mina videoklipp. De flesta är från valrörelsen 2010, men fler kommer framöver. På min youtube-kanal hittar du även utdrag ur några av de debatter jag deltagit jag haft i Riksdagen. http://youtube.com/oloflavesson


Debatterar gängkriminalitet på SVT Youtube med Hillevi Larsson


Debatt om ungdomsarbetslösheten på SVTyoutube


Malmö behöver en bro till Stockholm


Kulturen behöver fler intäktskällor, inte färre


Välkommen till min sida!