tisdag 1 april 2008

Forum för levande historia

Träffade på eftermiddagen ledningen för Forum för levande historia och fick en dragning om hur arbetet fortskrider med deras nya uppdrag om brott mot mänskligheten begådda av kommunistiska regimer. Det är en imponerande skrift som tagits fram och nu görs tillgänglig för landets skolor. Det är också roligt att intresset från skolorna är så stort. Ladda gärna ner materialet från Forums hemsida!
Det viktiga nu blir att säkerställa kontinuiteten i verksamheten, såväl vad gäller upplysning om kommunismen som förintelsen.

Inga kommentarer: