tisdag 27 april 2010

Eric Whitacre's Virtual Choir

För dig som inte trodde sociala medier var särskilt socialt. Mer om Eric Whitacre's Virtual Choir hittar du här!

Konstnärslöner blir arbetsstipendier

Idag justerade kulturutskottet betänkandet om att avveckla inkomstgarantierna för konstnärer. Istället omvandlas inkomstgarantierna till arbetsstipendier på 5-10 år. Syftet är att fler konstnärer än tidigare ska få möjlighet att utveckla sitt konstnärskap.

Idag är det 157 konstnärer och författare som har inkomstgaranti. Det innebär att de är garanterade en viss månadsinkomst livet ut. Några krav på konstnärlig aktivitet finns inte. Garantin har tidigare setts som ett hedersbevis, men tanken har ändå främst varit att den ska skapa ekonomisk trygghet i det konstnärliga arbetet.

Med det nya förslaget får fler möjlighet att under ett antal år få ägna sig åt fritt konstnärligt skapande. Omvandlingen sker successivt och drabbar inte de som redan har inkomstgaranti.

Ärendet debatteras i kammaren fredagen den 21 maj och riksdagen fattar beslut den 26 maj.

fredag 23 april 2010

Rödgrönt haveri

Idag skriver jag i Kvällsposten om rödgrön regeringsoduglighet och beslutsinkompetens. Det var tragiskt att följa hur Mona Sahlin försökte få haveriet med Förbifart Stockholm att verka som en demokratisk framgångssaga.

Att helt frankt konstatera att man omöjligen kan komma överens i en så avgörande fråga och i stället lämpa över ansvaret på stockholmarna i en folkomröstning går inte att beteckna som annat än beslutsinkompetens. Hur ska man hantera ekonomin? Utrikespolitiken? Försvarspolitiken? Afghanistan? Är det meningen att vi ska folkomrösta om rikets säkerhet? De rödgröna har helt enkelt gett regeringsodugligheten ett ansikte.

Mona Sahlin leder inte en koalition, hon fördelar snarare ordet mellan Eriksson, Wetterstrand och Ohly. I Malmö tutar Ilmar Reepalu på enligt känt manér. Socialdemokraterna har backat i varje val sedan Reepalu tillträdde. Oförmågan att lyssna straffar sig.

Läs hela artikeln här

Presstöd som bidragsentreprenöriell verksamhet

Min (fd) kollega i Presstödsnämnden Martin Ahlquist skriver idag på DN Debatt om att han som en konsekvens av beslutet att ge Nationell Idag presstöd nu väljer att lämna nämnden. "Jag kan inte medverka till att skattepengar finansierar rasism", skriver han. Även om jag inte håller med Martin fullt ut, så har jag stor respekt för hans agerande. Jag kommer också sakna honom i nämnden, han har bidragit förtjänstfullt till diskussionen. Mina egna beslutsgrunder skrev jag om igår.

Martin pekar dock på ett flertal brister i presstödets utformning och hur det gynnar fiffel och bidragsentreprenöriell verksamhet.Här är vi helt ense. "Genom att göra lokala editioner av tidningen och kalla dem för självständiga tidningar kan grundsumman kvitteras ut i princip hur många gånger som helst. Tidningen ETC är i dag inte en tidning utan sju med ett totalt presstöd på 12 miljoner 2010. Fria tidningar ger ut sex tidningar och så vidare", skriver Martin.

Tidningsmarknaden idag ser helt annorlunda ut än den gjorde när presstödet infördes. Grunden för presstödet - att säkra mångfald och pluralism på tidninsmarknaden - håller sakta men säkert på att urholkas. Reglerna och de gränsvärden som där anges blir mer eller mindre inaktuella när tidningsläsandet och abonnentstocken sjunker. Definitionen för vad som är en tidning håller på att omvärderas i samhället.

Per Svensson skrev igår på medivarlden.se om hur David och Goliat har fusionerat när flera av de andratidningar som kvalificerar sig för presstöd numera ägs av sina konkurrenter eller resursstarka koncerner. "Presstödet är i dag därför inget annat än ett principiellt grundlöst och grundligt principlöst branschstöd". Till detta ska läggas den segdragna konflikten med EU-kommissionen om storstadsstödet.

Jag är övertygad om att vi står inför två alternativ. Antingen ser vi över presstödet från grunden, eller också imploderar hela systemet. Valet borde inte vara så svårt.

torsdag 22 april 2010

Även svåra beslut måste fattas

Igår sammanträdde Presstödsnämnden. Ett omdiskuterat ämne låg på bordet - ansökan om presstöd från Nationaldemokraternas tidning "Nationell Idag". Jag kan konstatera att det är ett av de beslut jag varit mest obekväm med att fatta. Det var första gången jag läste tidningen och jag tycker den är ganska vedervärdig. Ändå var det rätt beslut.

Presstödsnämnden har ett antal regler uppsatta för vilka som är berättigade till presstöd. Den ska ha en viss abonnerad upplaga, ett visst abonnemangspris, ett visst antal spaltmeter redaktionellt innehåll, en begränsad annonsandel, med mera. Att en tidning är politisk är inte ett hinder. Bland de tidningar som uppbär driftsstöd finns bland andra Kristdemokraten, Aktuellt i politiken och Proletären.

När nämnden fattar beslut får (och ska) vi inte ta hänsyn till politisk inställning eller enskilda politiska ställningstaganden. Det är bara att konstatera att Nationaldemokraternas tidning uppfyller samtliga kriterier som är uppställda. Att det finns en ständig obehaglig underton, ibland tydligare uttryckt än annars, är inte ett skäl att neka driftsstöd.

"Yttrandefrihet är rätten att säga också korkade saker utan att riskera att bli straffad av staten. Yttrandefrihet betyder inte att man har rätt att få betalt av staten för att säga korkade saker", skriver Sydsvenskans Per Svensson på Medievärldens hemsida och på sydsvenskan.se. Och han har förvisso rätt. Men lagar och regler kan inte ändras från stund till annan för att de ibland leder till obekväma konsekvenser.

Nu ropar många på ändrade regelverk. Och visst vore det enkelt att hålla med. Men än viktigare är det att INTE hålla med. För tänk er det samhälle där det sitter en nämnd och bedömer vilket innehåll som är okej och vilket som inte är det. Som granskar våra tidningar och tidskrifter och gör en subjektiv innehållsbedömning.

Det är enkelt att stå upp för yttrandefrihet och pressfrihet när det inte blåser. Men det är viktigare att stå upp för samma friheter när de sätts på prov. Även om gårdagens beslut var svårt, var det ändå enkelt att fatta. Och jag skulle göra det igen. Ibland har yttrandefriheten ett pris, och en liten avbetalning gjordes igår.

Sydsvenskan har lagt upp en intervju med mig på sin hemsida. Presstödsnämndens protokoll finns här. Mer om beslutet: Dagens Media, Resumé.

Bättre villkor för skånska företagare


Mer kraft på regelförenklingsarbetet, underlätta för nyföretagande och en bättre uppföljning av hur våra myndigheter agerar. Det är frågor jag för fram i en intervju på Svenskt Näringslivs hemsida. Intervjun är gjord med anledning av de företagsbesök jag gör i Malmö, Skåne och Öresundsregionen.

Jag kommer gärna och besöker ditt företag! Hör av dig till mig, olof.lavesson@riksdagen.se!

tisdag 20 april 2010

Timell & Co ryter ifrån


Idag går Martin Timell och hans TV-kollegor ut på DN Debatt och kräver att ROT-avdraget ska vara kvar. Jag ställer mig bakom deras artikel till hundra procent, deras argument är ju precis vad debatten borde handla om.

"När fler jobb tvättas av och blir vita ökar också tryggheten för alla anställda. De som arbetar vitt får pensionspoäng, de bidrar till och får tillgång till välfärdssystemet och inte minst omfattas de av försäkringar på arbetsplatsen", skriver de och fortsätter:

"För oss handlar rot-avdraget om mycket enklare saker än komplicerade tabeller och ekonomiska effekter. Rot ger vanligt folk med vanliga inkomster möjligheten att förverkliga sina drömmar och rot ger oss chansen att på riktigt och mer beständigt städa upp i en bransch som verkligen behöver det.

Rot-avdraget är nödvändigt för att fortsätta den positiva utvecklingen vi ser i hemmafixarbranschen. Därför måste rot vara kvar."

Och precis så är det ju. Det är obegripligt hur de rödgröna kan vara emot reformer som både förbättrar vardagen för många familjer samtidigt som de skapar tusentals nya jobb. Att vara mot såväl ROT- som RUT-avdraget är att vara emot befintliga jobb, nya jobb, vita jobb och trygga jobb.

fredag 16 april 2010

Kommunala rikskonferensen inledd


2500 moderater är samlade i Göteborg och den kommunala rikskonferensen är inledd. Per Schlingmann påtalade vikten av fortsatt förnyelse av nya moderaterna och jag instämmer. Sedan gjorde han en träffande jämförelse mellan det rödgröna koalitionsbygget och programmet "Fuskbyggarna" i TV4. Det blir helt enkelt inte lyckat när Mona Sahlin anlitar firma Ohly och firma Eriksson & Wetterstrand för att fuska ihop ett regeringsalternativ. Synar man sedan ekonomin är det dags att kalla in kollegorna från "Lyxfällan". :)

Huvudfokus de här dagarna är dock inte Sahlin & Co utan hur vi ska utveckla Moderaterna och Alliansen. Så här långt kan jag bara konstatera: Stämningen är på topp! Jag kommer försöka blogga en del och twittrar även direkt från konferensen på twitter.com/oloflavesson.

torsdag 15 april 2010

472 nya sommarjobb till Malmö

Malmö får 472 sommarjobb för unga av regeringen. Det framkom av regeringens vårproposition som presenterades under torsdagen. Satsningen är värd över 3 miljoner kronor. Kommunerna ska fördela jobbet till dem som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden

Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden och möjligheten för många skolungdomar att få ett jobb i sommar är begränsad. Därför är det välkomnat att regeringen hjälper till.

Sommarjobb är en bra träning inför kommande arbetslivet med erfarenheter och kontakter. Det ger också en känsla av deltagande i samhället. Detta är därför ett bra sätt att sänka trösklarna för fler unga att komma ut på arbetsmarknaden.

onsdag 14 april 2010

Läs om Noria och Darko i Sydsvenskan

Dagens lästips blir artiklarna i Sydsvenskan om Noria Manouchi och Darko Simic. Båda kandiderar till kommunfullmäktige i höstens val - Darko sitter där redan sedan valet 2006.

Bra intervjuer med två jäkligt duktiga unga malmömoderater som jag har haft förmånen att arbeta med. :)