tisdag 27 januari 2009

Märkligt europaperspektiv på Sydsvenskan

Igår skrev Sydsvenskan att regeringen nu begär hjälp från EU-kommissionen med att undanröja gränshinder. Att så sker är egentligen utmärkt och det är märkligt att frågan inte har lyfts till EU-nivå tidigare.

I Öresundsregionen har vi lätt för att stirra oss blinda på vår egen region och missar ofta att liknande problematik finns på fler håll. Både i vårt eget land, med Haparandaregionen som kanske främsta exempel, men också ute i övriga Europa. Grundtanken med den europeiska unionen bygger på de fyra friheterna, dvs att personer, varor, tjänster och kapital skall kunna röra sig fritt inom medlemsländerna. De hinder vi ser i gränsregioner går stick i stäv med detta, EU har därför ett ansvar att bidra till att dessa gränshinder undanröjs.

Att Sverige nu gör detta till en prioriterad fråga under EU-ordförandeskapet borde vara särskilt välkommet i Öresundsregionen.

Häromdagen efterlyste Sydsvenskan nomineringar till det Europapris tidningen årligen delar ut sedan 1987. Över huvud taget har Sydsvenskan genom åren gjort sig kända för att ofta ha ett mer europeiskt perspektiv på sin ledarsida än många av konkurrenterna. Därför känns det lite märkligt när tidningens politiska chefredaktör Heidi Avellan idag helt verkar missa europaperspektivet i gränshindersfrågorna.

Avellan ser regeringens initiativ som bekräftelse på ett misslyckande. Antingen har "regeringen fått nog" eller också "har den misslyckats en gång för mycket". Avellan går till och med så långt så att hon tolkar regeringen som att Öresundsfrågorna nu "flyttas" från nordisk till europeisk nivå.

Märkligt.

Att regeringen de facto prioriterat Öresundsfrågorna kan inte ha undgått någon. Diskussionerna med Danmark har intensifierats avsevärt de senaste åren. De båda arbetsmarknadsministrarnas gemensamma rapport "Två länder, en arbetsmarknad" är en god avsiktsförklaring och mycket har redan skett.

Några exempel: De som arbetspendlar över sundet börjar nu få ett förenklat regelverk och större trygghet när det gäller a-kassa. Det gäller både de som jobbar hel- och deltid. Högskolemomsen avskaffas så att universiteten på båda sidor sundet kan konkurrera på lika villkor. En socialförsäkringsportal är öppnad på nätet för att underlätta flytt till annat land. Gränshinderforum rapporterar, på uppdrag av Fredrik Reinfeldt och hans nordiska statsministerkollegor, kontinuerligt om nya gränshinder.

Själv har jag sedan jag kom in i riksdagen även arbetat hårt med att få bort undantaget i den s k montörsregeln, vilken diskriminerar hela bemanningsbranschen. Denna fråga står nu tack och lov högt på den svenska regeringens prioriteringslista.

På motsatt sida i dagens tidning skriver Magnus Jiborn, ny redaktör för Aktuella frågor, att tidningens debattforum nu kliver ut på nätet. Detta blev jag själv varse härom veckan när en utlovad publicering i tidningen i rask fart istället flyttades till nätet. Artikeln handlade om allt det som faktiskt görs och behöver göras i Öresundsfrågorna. Undertecknare var jag själv och "öresundsminister" Cristina Husmark Pehrsson. Om du, liksom kanske Sydsvenskans ledarredaktion, missade artikeln så finns det en länk här.

Mycket mer behöver givetvis göras. Där har Avellan rätt. Och det görs. På svensk nivå, på nordisk nivå och förhoppningsvis snart ÄVEN på europeisk nivå. Som riksdagsledamot från Malmö tänker jag fortsätta driva på, och det är jag ganska övertygad om att även Sydsvenskan kommer att göra! :)

torsdag 22 januari 2009

Borg på bankjakt

Tidigare har han tagit itu med bonusavtalen och nu fortsätter Anders Borg sätta tummen i ögat på de svenska bankerna. Till DN säger han "Hoppas att det här underlättar för företagen. Jag tror knappast att bankerna kommer att känna ett samhällsansvar. Det är inte det som driver dem." Lite kul är det med en finansminister som vågar ryta ifrån!

Regeringen presenterar krispaket

Ett antal åtgärder presenterades idag från regeringen för att möta krisen. Dels kom propositionen kring det krispaket som presenterades i december. Totalt handlar det nu om satsningar på ca 40 miljarder, motsvarande ca 1,3 procent av BNP. Propositionen innehåller följande åtgärder:

- Stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa i form av bland annat coachning och fler praktikplatser
- Förstärkt stöd till långtidsarbetslösa genom fördubbling av kompensationen till arbetsgivare för nystartsjobb
- Fler platser på yrkeshögskolan och yrkesinriktad gymnasial utbildning (yrkesvux)
- Omfördelning av medel mellan universitet och högskolan
- Ökad satsning på infrastruktur
- HUS-avdrag för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-tjänter)

Utöver detta presenterades förslaget att arbetsgivare under högst två månader under året kan få uppskov med att betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt, samt att Riksgäldskontoret får ansvaret att hantera undsättningslån till företag inom fordonssektorn som omsätter minst en halv miljard kronor.

Jag antar att det är allt detta Mona Sahlin menar när hon anklagar regeringen för att lämna walk-over. Eller...?

onsdag 21 januari 2009

Øresunddirekt får ytterligare en miljon från regeringen

Det rapporterar Nytt från Öresund idag. Bakom Øresunddirekt står Försäkringskassan, Skatteverket, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen Öresund och Region Skåne. Informationscentret Øresunddirekt förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Som så många gånger påtalats beror flera av de gränshinder som människor i Öresundsregionen upplever helt enkelt på bristande information. Arbetet som Øresunddirekt utför är därför viktigt.

Pengarna är en engångssatsning och Bo Strömgren, avdelningsdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne, säger till Nytt från Öresund att "Vi vill göra något tydligt, de ska inte bara gå in i den vanliga verksamheten. Nu ska vi gå igenom åtgärdslistan och se vilka olika saker vi vill välja".

Förslaget om könsneutrala äktenskap klart!

Igår godkände Moderaternas, Centerpartiets och Folkpartiet Liberalernas riksdagsgrupper den gemensamma trepartimotionen om könsneutrala äktenskap. Jag har suttit med i en moderat beredningsgrupp för motionen och den har blivit riktigt bra! Grunden är den utredning Hans Regner presenterade och vi har också kunnat dra nytta av det gedigna beredningsarbete som justitiedepartementet utfört när de förberedde lagförslaget. Läs mer om motionen här.

Nu kommer frågan beredas i Civliutskottet innan det blir dags för votering i kammaren. En rimlig gissning är nog att vi fattar det slutliga beslutet någon gång under mars-april. Civilutskottet har också att ta ställning till den motion som s+v+mp presenterade i höstas. I princip är det samma grund i de två motionerna. Fördelen med den borgerliga är att den träder i kraft redan den 1 maj 2009 och att det är ett väldigt välberett förslag.

Jag hoppas att Civilutskottet i sitt betänkande kan ta med båda motionerna och att inte vänsterblocket kommer låta partiprestigen styra, så att vi kan få en bred majoritet i kammaren. Jag har noterat att även RFSL har gått ut med liknande uppmaningar under dagen!

fredag 16 januari 2009

Öresundsregionen Malmös räddning i krisen

I år började julrean på många ställen redan i advent. I Stockholm var det reaskyltar i sånär varenda fönster redan på skyltsöndagen. Att Malmö har fördelar av att ligga i nordens största region visar sig idag när Sydsvenskan redovisar läget för detaljhandeln under julhelgen.

Julhandeln i Malmö har ökat jämfört med 2007 med mellan 5 och 25 procent. Enligt Malmö Citysamverkan har antalet danska kunder ökat med ca tio procent, man handlar också för betydligt mer pengar än tidigare. Den stora förklaringen är givetvis att den danska kronan är betydligt starkare än den svenska. Men man ska inte heller underskatta att det idag är naturligt på ett helt annat sätt för danskar att åka till Sverige än det var förr.

När jag växte upp var trafiken över sundet med Flygbåtarna i princip enkelriktad. Så sent som för tio år sedan hade inte särskilt många köpenhamnsbor satt sin fot i Malmö, utan snarare passerat det på väg till sommarhuset i Småland. Jag minns en undersökning som visade att de flesta köpenhamnare trodde att Malmö var en liten håla med ca 10 000 invånare. På andra sidan sundet började Asien, sade man.

Detta skriver jag sittade i min lägenhet i "Asien", tittande ut över ett klart Öresund där "kontinenten" börjar vid de rykande skorstenarna på andra sidan. Förr så långt borta, idag så nära!

Wiehe banar väg för våldet

Revolutionsromantikern Mikael Wiehe går över alla gränser när han idag skriver i Sydsvenskan på temat "Stoppa matchen". Det är inte ens "lite kärt", för att använda ett malmöitiskt uttryck, utan riktigt obehagligt att läsa hans tirader. Än en gång visar Wiehe att konflikten är det element han trivs bäst i och söker trygghet hos. Det är rent ut sagt deprimerande.

Jag hade i tisdags förmånen att lyssna på och diskutera med Carl Bildt när han besökte den moderata riksdagsgruppen. Bildt har av många kritiserats för att vara lite "för balanserad" i konflikten Israel-Palestina. Just nu är det nog balans som behövs mer än något annat.

Det övergripande målet just nu måste vara att uppnå vapenvila, dock med en förändring i förhållande till den förra. Isoleringen av Gaza måste brytas. Det är först när Gaza kan öppnas upp för normal kommers som det går att utöva någon kontroll av området och dess gränser. Det är först när man får bukt med den omfattande smugglingen genom tunnelnätverken som en grogrund kan skapas för långsiktig stabilitet i regionen.

Även om folkrätten ger Israel rätt att försvara sig mot raketangrepp, säger samma folkrätt att försvaret måste vara proportionerligt och inte riktat mot civila. Israel var, som Bildt påpekade, väl förberett och lyckades redan första dygnen uppnå de flesta av sina militära mål. Nu är överraskningsmomentet borta och konflikten riskerar istället bli utdragen.

Bojkott är inte en framkomlig väg. Ska man ha inflytande i processen måste dialogen vara öppen och relationen nära. Både Israel och Hamas har brutit mot sina respektive skyldigheter enligt den humanitära rätten. Nu handlar det om att stödja den valda moderata palestinska myndigheten, men också om och att värna Israels rätt att försvara sig mot raketangrepp och terroristattacker.

Samma linje drev Fredrik Reinfeldt i gårdagens partiledardebatt. "Också i Sverige är många arga och uttrycker en vilja om att regeringen ska ta ställning och berätta att en part sitter med all skuld och den andra med ingen skuld alls. Jag har väldigt svårt att se det förhållningssättet. Tar man i för mycket i den riktningen ska man akta sig så att man inte blir en del av den våldets ideologi som säger att den ena partens våld är legitimt eftersom den andra partens våld är så avskyvärt." Han påtalade att regeringens uppgift inte är att stänga dörrar utan vara en röst för försoning. Gång efter annan återkom han till att han inte tror på någon militär lösning i Gaza.

Detta har gått Mikael Wiehe spårlöst förbi. Istället trampar han på i rödstrumporna på känt Ohlyskt manér och värnar konflikten på bekostnad av lösningen. Reinfeldts och Bildts maning till balans möter han med en vers i sin omarbetade version av proggklassikern "Stoppa matchen", denna gång med hänvisning till den kommande Davis Cup-matchen i Malmö mellan Sverige och Israel:

"Moderaterna som hotar med polis och militär
vill bara skydda dom profiter som handeln innebär
Precis som staten Israel har dom ekonomiska motiv
Och sen säger dom att sport inte hör ihop med politik"

Sorgligt!

torsdag 15 januari 2009

Först med nya enkronan!


Som DN idag rapporterar kommer alla enkronor som tillverkas i år få ett speciellt motiv på baksidan med anledning av att det är 200 år sedan Finland skildes från Sverige. De allra första mynten överlämnades idag i samband med ceremonin i riksdagen till Kung Carl XVI Gustaf och Finlands president Tarja Halonen. Men även lilla jag fick ett mynt! :)

Enkronor i större skala kommer att präglas under året enligt Riksbanken som skriver följande om myntet på sin hemsida:


1-kronans baksida har en specialprägling utarbetad av formgivaren Annie Winblad Jakubowski. Den avbildar symboliskt havet som förbindelselänk mellan Sverige och Finland. Runt myntets övre kant löper citatet ”DEN UNDERBARA SAGAN OM ETT LAND PÅ ANDRA SIDAN HAFVET”, hämtat ur Johan Ludvig Runebergs bok ”Studentbesöket i Finland 1857”. Myntets framsida är oförändrad och visar kung Carl XVI Gustafs porträtt i profil.
Formgivare är Ernst Nordin.

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa


För 200 år sedan delades Sverige och Finland. Idag är det festligheter i riksdagen när Märkesåret 1809 uppmärksammas vi högtidlig ceremoni. Närvarade gjorde från den svenska kungafamiljen H M Konungen, H M Drottningen, H K H Kronprinsessan Victoria och H K H Prinsessan Madeleine. Finska republikens president Tarja Halonen kom med den finske talmannen, statsminister och en delegation med finska riksdagsledamöter. Naturligtvis medverkade även vår egen talman, statsminister och regering.

Det var en fin ceremoni. Horace Engdahl höll ett briljant tal som finns att läsa här (gör det!). Han poängterade att vi uppmärksammar året och inte firar det. För det ligger också mycket dramatik och tragik i det som då skedde. 1809 avträdde Sverige Finland till Ryssland och grunden lades för en självständig nation. Innan dess var vi en gemensam stat i 600 års tid.

Horace Engdahl menade helt riktigt att före den sammanhållna nationen gick det inte att säga vad som var Sverige och vad som var Finland. 1809 avstods en tredjedel av nationen. Det gick inte att säga vad som var finskt och vad som var svenskt. Sverige blev i och med detta också ett nytt land för 200 år sedan. Ändå är 1809 ett bortglömt år i många svenskars medvetande.

Själv har jag fått en födjupad insikt i Finland sedan tio år tillbaka då jag träffade Cristofer. Med honom kom också en släkt i Finland som jag nu betraktar som min. Den finske talmannen Sauli Niinistö talade om att det idag finns svenskar, finnar, finlandssvenskar och sverigefinnar. Till och med finska sverigefinnar, eller som min svärmor en svensk finlandssvensk. Så intimt förknippade är våra två länder.

På väggen i min övernattningslägenhet i Stockholm hänger Cristofers morfars medaljer från kriget, förlänade av fältmarskalk Mannerheim. Jag tittade lite extra på dem i morse och ägnar idag Finland mina tankar!
Läs gärna också Sydsvenskans huvudledare om vad Sverige även idag kan lära av sin Finske granne.

Det händer saker i Öresundsregionen

Idag skriver jag och Cristina Husmark Pehrsson, nordisk samordningsminister, i Sydsvenskan på Aktuella frågor om vad som skett i Öresundsfrågorna sedan alliansregeringen tillträdde för drygt två år sedan. Vissa förändringar som genomförts är stora, andra är små. Gemensamt är att de bidrar till ökad integration och minskar onödiga gränshinder.

En viktig fråga framöver är att bevaka den utredning som nu tillsatts för att se över den kommunala skatteutjämningen. Här har vi fått in ett särskilt uppdrag när det gäller arbetspendling till annat land, så att de pengar som Danmark betalar till Sverige ska komma de kommuner till del som faktiskt har utgifter för pendlingen. Idag sprids dessa pengar över hela Sverige.Artikeln i sin helhet:

Öresundsintegrationen går vidare

Öresundsfrågorna är viktiga för svenskt näringsliv och för alla de som bor och verkar på båda sidor sundet. Det är nu dags att se vad som skett i Öresundsfrågorna sedan alliansregeringen tillträdde för drygt två år sedan, skriver den nordiska samordningsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) och Olof Lavesson (M), riksdagsledamot från Malmö

Öresundsfrågorna är högt prioriterade av regeringen. Möten med människor, företagare, pendlare och intresseorganisationer har varit viktiga för att kunna skapa sig en bild av de problem och möjligheter som finns. Det har varit ett komplicerat arbete som nu börjar ge resultat. De påståenden som socialdemokraterna Jan Svärd och Benny Haugshøj framförde under Aktuella frågor den 8 januari om att regeringen inte skulle förstå betydelsen av Öresundsregionen blir därför svårbegripliga och knappast förankrade i verkligheten. Vissa förändringar som genomförts är stora, andra är små. Gemensamt är att de bidrar till ökad integration och minskar onödiga gränshinder.

* Personer som arbetspendlat i Danmark, men blivit långtidssjukskrivna eller föräldralediga och blivit uppsagda från sitt danska jobb, har nu rätt att få arbetslöshetsersättning i Sverige. Vi vill inte se en utveckling där otrygghet sätter stopp för människor att arbeta över sundet. Rimliga regler för att ta del av ersättningssystemen är angeläget för god integration i Öresund.

* Arbetslösa personer bosatta i Sverige kan nu deltidsarbeta i Danmark och få rätt till kompletterande arbetslöshetsersättning från Danmark. Arbetslinjen skall vara i fokus även över nationsgränserna. Mobiliteten på arbetsmarknaden är viktig för Öresundsregionen.

* De nordiska statsministrarna har tillsatt ett Gränshinderforum som arbetar aktivt med att riva gränshinder och förhindra att nya uppstår. De kommer kontinuerligt att rapportera om utvecklingen och föreslå förbättringar i regelverken, även direkt till de nordiska statsministrarna. Ett sådant organ som jobbat med att bryta barriärerna med våra grannländer har länge varit efterfrågat.

* Den i somras invigda nordiska socialförsäkringsportalen underlättar vid flytt inom regionen. Oavsett om du är student, arbetspendlare, pensionär eller egen företagare är det viktigt med tydlig information om vilken lagstiftning som finns i respektive land. Det ökar rörligheten i regionen. Den information som ges på myndighetsnivå är naturligtvis mycket viktig i detta sammanhang.

* Genom den i höst presenterade forskningspropositionen avskaffas den så kallade högskolemomsen. Hittills har icke-statliga och utländska bidrag till forskning i Sverige belagts med åtta procent i moms. Det har inneburit att stöd från danska staten till universitet i Sverige istället gått till statskassan. Nu försvinner ett stort hinder för högskolesamarbetet i Öresundsregionen.

Vad som kan verka som små frågor men som betyder mycket för dem som berörs är att den som bor i Danmark men arbetar i Sverige nu kan köra sin svenskregistrerade firmabil i Danmark, såväl i tjänsten som privat, och att danska körskolelärare som arbetar i Danmark men är bosatta i Sverige nu kan förnya sina yrkeskörkort i Danmark. Just nu ser man över den nordiska konventionen om social trygghet. Dessutom förs diskussioner mellan Sverige och Danmark för att underlätta arbetslivsinriktad rehabilitering över landsgränserna.

Bemanningsbranschen, som är en viktig näring i regionen, missgynnas fortfarande genom undantaget i den så kallade montörsregeln. Det innebär att anställda i bemanningsföretag måste deklarera inkomster vid tillfälliga uppdrag i annat nordiskt land, vilket slår hårt mot denna bransch. Här har Sverige inte fått gehör från övriga nordiska länder om att ta bort denna regel. Men vi kommer att fortsätta övertyga våra grannländer om att den bör avskaffas.

Integrationen över Öresund måste gå vidare för att därigenom ta till vara hela regionens potential. Detta är ett arbete där alla måste bidra, regeringar, regioner, enskilda och företag på båda sidorna av sundet.

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Nordisk samordningsminister

OLOF LAVESSON
Riksdagsledamot från Malmö

onsdag 14 januari 2009

Opposition på villovägar


I en fråga var Fredrik och Mona överens i dagens partiledardebatt. "Det finns ingen militär lösning på konflikten i Gaza" sade statsministern. "För varje bomb ligger en tvåstadslösning längre bort" kompletterade Sahlin. Sedan var det inte mycket man var överens om.

Jag förstår att Mona Sahlin är arg. Det är hennes jobb. Hon är oppositionsledare och ska kritisera regeringen. Det är bara så synd att hon inte har mer på fötterna. Idag blev det nästan parodiskt när hon först säger att regeringen bidrar till växande budgetunderskott när hon samtidigt lovar reform efter reform av ofinansierade förslag.

Vi är en enig rödgrön allians och ett tydligt alternativ, påstod hon idag. Hur det är med den tydligheten blev ganska klart när statsministern kontrade med att nämna inkomstskatterna, förmögenhetsskatten, fastighetsavgiften och bensinskatten som områden där de tre oppositionspartierna står miljarder ifrån varandra. Något löfte om att man skulle ena sig på de här områdena fick han aldrig från Sahlin. Inte blev det tydligare när Maud Olofsson tog upp utrikes- och säkerhetspolitiken som ytterligare ett område där vänstersplittringen är total.

Jag tycker att Fredrik har helt rätt när han om och om igen betonar vikten av att nu inte släppa på stabiliteten i statsfinanserna. Förutom att det är svårt, på gränsen till omöjligt, att lösa globala problem med nationella verktyg, kommer rekylen bli ack så mycket värre för de som redan har det svårt när man tvingas skära i välfärden och höja skatterna för vanligt folk för att finansiera de rödgröna "krispaketen".

"Det finns ingen mirakelkur mot krisen", sade statministern och konstaterade att oppositionen nu bara lägger ofinansierade populistiska förslag, som dels ger väldigt liten effekt för de berörda, men framför allt skjuter de offentliga finanserna i sank. Jag håller med!

Mer om partiledardebatten: Sydsvenskan, DN, SvD

tisdag 13 januari 2009

Hurra för skatteavdragen!

I december lämnade regeringen besked att ROT-avdragen återinförs. Efterlängtat av många! Till DN säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, att 2 miljarder kronor per år har förts från den svarta sektorn till den vita genom rot-avdraget. Även från allmänheten har intresset varit stort och enligt Konjunkturinstitutets barometer för december kan man uppger cirka 40 procent av hushållen att det är troligt att de kommer att renovera bostaden det närmsta året.

Samma tidning berättar också att efterfrågan på hushållnära tjänster väntas öka med ca 60 procent. Enligt Almega är det idag ca 5,5 procent av de svenska hushållen som köper hushållsnära tjänster, en kraftfull ökning sedan förra året. En undersökning från Demoskop visar dock att hela 25 procent av hushållen nu är intresserade av att köpa hushållsnära tjänster.

Själv har vi, sedan jag kom in i riksdagen, hjälp med städning några timmar varannan vecka. Vi började med det redan innan avdragen kom, men det har gjort livet betydligt behagligare. När man veckopendlar är det rätt skönt att slippa slåss om städningen när man kommer hem till helgen. Nu i och med ROT-avdraget kanske de där tapeterna som står i en hörna äntligen komma upp på väggen också! :)

måndag 12 januari 2009

Öresundspendlingen ökar

Arbetspendlingen över Öresund fortsätter öka. Enligt Nytt från Öresund arbetade
31.498 Sverigebor någon gång under 2008 i Danmark. 2004, reste runt 10.000 personer över sundet för att jobba. I fjol ökade antalet personer som någon gång under året jobbade i Danmark, med drygt 5.000 personer och är nu alltså uppe i över 31.000 personer. Siffrorna kommer från danska skattekontoret SkatØresund.