onsdag 30 april 2008

Sten i Svenskan

SvD har idag en intervju med Stockholms nye finansborgarråd, Sten Nordin, på ledarsidan. Jag gillar Sten och tror han blir en bra efterträdare till Kicki, precis som jag skrivit i tidigare inlägg. Dessutom blir jag alltid glad över citat som detta i samband med att Sten talar om införandet av vårdnadsbidrag: "Det handlar om att ge familjerna styrka att bestämma själva. Det är lika självklart för mig som att vara ­ anhängare av samkönade äktenskap."

Detta är ju visserligen så självklart, men ändå bra ju fler som uttalar det! :)

Timbrodebatten

I måndags kväll deltog jag i ett panelsamtal som Timbro Syd arrangerade på Form/Design Center i Malmö. "Vad kan Sverige lära av dansk kulturfinansiering?" var rubriken. Under ledning av Johan Bengt-Påhlsson (tidigare kultukommunalråd i Malmö, rektor på Konstfack och kulturråd i Berlin) samtalade jag med Bo Nilsson, chef för Kunsthall Charlottenborg i Köpenhamn, och Niels Riegholt, tidigare chef för Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Det blev ett ganska spännande samtal där vi tillsammans konstaterade att någon direkt översättning av det danska systemet till det svenska inte är möjlig. Framför allt för att vi har olika traditioner när det gäller finansiellt engagemang och stöd till kulturen från såväl privatpersoner som företag. Det finns helt enkelt en mecenatstradition i Danmark som vi saknar i Sverige.

Niels Riegholt menade att det nog inte var själva lagstiftningen som skiljer mellan länderna, utan snarare praxis där man i Danmark hellre friar än fäller när det gäller sponsring och donationer till kulturändamål.

Jag menar att vad som framför allt behöver förändras i Sverige är synen på konsten och kulturens roll i samhället. Det gäller såväl från politiskt håll som privat. Vi måste bli bättre på att framhäva det experimentella, avantgardistiska, det som utmanar, prövar gränser och spräcker tabun. Det kan inte vara så att det enda mål som hägrar för kulturpolitiken är "tillgänglighet". Vi behöver en konstpolitik som fokuserar mer på Sverige som kultur- och konstnation. Hur ser det kreativa klimatet ut i Sverige? Vilken grogrund finns här för konstnärliga eliter att leva och utvecklas? Och är det bara politiken som bär ansvar för detta? Vi måste helt enkelt ha en stark spets för att även kunna få bredd i kulturlivet.

I publiken satt bland andra Sven Nilsson. Läs hans lilla inlägg i Sydsvenskan idag.

Ingen regnbågsabsolut i Ryssland och Polen


Absolut Vodka firar regnbågsflaggans 30-årsjubileum stort med kampanjen Absolut Colors. Ett särskilt regnbågsskal tas fram till vodkaflaskorna, kampanjen kompletteras också med en drinkbok och en online-kampanj. Alla intäkter går till den internationella hbt-rörelsen. Bara i Sverige släpper man ut 90 000 regnbågsflaskor via bolaget.

Dock inte i Ryssland och Polen. Till resumé.se säger Absoluts promotion manager Melker Gustafsson att "marknaderna där valt att fokusera på andra alternativ". Att det har med den utbredda homofobin att göra förnekas.

Pytsan, heller! Självfallet har det med homofobin att göra, men det är inte Absolut Vodkas fel. Det företaget gör är lysande och bra, men de har naturligtvis en kommersiell drivkraft bakom sina satsningar. Att man inte marknadsför regnbågsvodka i länder där diskriminering, övergrepp och misshandel är politiskt legitimt är inte så konstigt. Däremot är det ytterligare ett bevis på den tragiska situationen för hbt-personer i våra grannländer i öst.

tisdag 29 april 2008

Sahlin slår in öppna dörrar!

Mona Sahlin berättar i Svenska Dagbladet idag att hon tänker lägga fram lagförslag om könsneutrala äktenskap. I desperation över att förlora en av sina profilfrågor väljer hon populismens väg och slår in öppna dörrar.

Redan i januari meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt att regeringen kommer att lägga fram en proposition i frågan. Ett efterlängtat beskes som samtidigt skapade ett bekymmersamt läge för de som länge velat monopolisera på frågan och göra den till sin.

En könsneutral äktenskapsbalk är alltför viktig för den här typen av taktikspel. Vi behöver en så bra och heltäckande lagstiftning som möjligt och att det är så många som möjligt som står bakom den.

Mona Sahlin kallar idag en könsneutral äktenskapsbalk en viktig ”frihetsreform”. Jag håller med, men det som skiljer mig och Mona Sahlin är att medan hon vill införa reformen med minsta möjliga majoritet vill jag göra det med största möjliga majoritet!

måndag 28 april 2008

Vad kan Sverige lära sig av dansk kulturfinansiering?

Detta ska jag tillsammans med Bo Nilsson och Niels Riegholt försöka reda ut ikväll när Timbro Syd har kallat till ett panelsamtal på Form Design Center. Vi börjar klockan 17! Läs mer här

Ministerfrukost

Började dagen med att se två av våra skånska ministrar grillas i Lund. Det var Rapidus som bjudit in till frukostmöte med Tobias Billström och Cristina Husmark Pehrsson. Trots Thomas Frostbergs gedigna research om allt från Lindemän till Taxatiners så klarade sig ministrarna bra!

Dock lyckades vi få Tobias lite svettig över kommande bröllop och svensexa, men riktigt så lätt ska det inte gå... :)

lördag 26 april 2008

Svenska sommaren har redan börjat
Nu är det nästan sommar. Rosa skumpa på Mälarpaviljongen medan regnet vräker ner. Mysigt!

fredag 25 april 2008

Svar från Carl

I förra veckan ställde jag, med anledning av att det snart är dags för nytt pride-firande i Moskva, en skriftlig fråga till Carl Bildt om på vilket sätt han avser agera för att Ryssland skall leva upp till det som de har förbundit sig till och att vi i fortsättningen slipper se hur fredliga demonstranter för mänskliga rättigheter slås blodiga av Moskvas polis.

Nu har svaret kommit och det är ett väldigt bra svar! Jag väljer att tolka det som att regeringen tar brotten som begås mot mänskliga rättigheter och övergreppen på HBT-personer på allvar. Carl skriver bland annat att han så sent som för en dryg månad sedan diskuterade mänskliga rättigheter och demokrati med Rysslands vice utrikesminister Vladimir Titov. Han skriver också att Sverige arbetar med framgång för att EU-kommissionen ska ta upp HBT-rättigheter med Ryssland vid varje tillfälle som ges.

Läs hela Carls svar här:


Svar på fråga 2007/08:1105 av Olof Lavesson (m) Ryssland,
Europa­konventionen och HBT-personers rättigheter

Olof Lavesson har frågat mig hur jag tänker agera för att Ryssland ska leva upp till det som Ryssland har förbundit sig till vad gäller HBT-personers rättigheter och att vi i fortsättningen slipper se hur fredliga demonstranter för mänskliga rättigheter slås blodiga av Moskvas polis.

Jag vill inledningsvis understryka att jag delar Olof Lavessons oro över utvecklingen i Ryssland. Tendenser av fientlighet mot minoritetsgrupper och ökad diskriminering är oroande, däribland vad gäller attityden gentemot HBT-personer. Under sovjettiden förnekades officiellt alla läggningar utom den heterosexuella, och många ryssar uppfattar än idag homo-, bi-, och transsexualitet som något främmande och oryskt. Det ska nämnas att Pride-paraden är långt ifrån den enda som vägrats tillstånd i Moskva på senare år, snarare är det vanligt att oberoende demonstrationer har svårt att få tillstånd av lokala myndigheter.

Regeringen kommer att fortsatt uppmärksamma mänskliga rättigheter i Ryssland. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skyddar HBT-personers rättigheter i olika avseenden, bl.a. via rätten till mötes­frihet, rätten till privatliv och ett allmänt förbud mot diskriminering. Regeringen ska driva en konstruktiv Rysslandspolitik, inriktad på samarbete men också på att framföra tydliga budskap i frågor där det finns anledning till oro. Vi arbetar brett, bl.a. genom bilateral dialog, via EU och andra internationella organisationer, och driver i dessa samman­hang HBT-personers rättigheter på många sätt. Samtidigt som vi strävar efter ett ökat ekonomiskt och politiskt samarbete kommer frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter att ha en fortsatt central plats i dialogen. Att Ryssland går åt rätt håll är viktigt både för Sveriges och Europas framtid. En stark och levande demokrati är en förutsättning för en positiv utveckling i landet. Därför kommer regeringen att fortsätta sätta fokus på mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland.

Sida arbetar i enlighet med en handlingsplan om hur HBT-frågorna ska integreras i utvecklingssamarbetet. Stöd till att stärka HBT-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i Ryssland ges bl.a. till RFSL, som stödjer lokala organisationer i nordvästra Ryssland. Aktiviteterna har bl.a resulterat i ett antal konferenser och spridning av informations­material om HBT-frågor. RFSL har även genomfört konferenser med organisationer i Barentsområdet i syfte att utbyta erfarenheter och vidareutbilda organisationernas medlemmar. Vidare stödjer man Svenska Helsingforskommitténs projekt mot diskriminering av HBT-personer samt ett projekt som syftar till att underlätta för att få rätt och tillgång till social och medicinsk service.

I dialogen med Ryssland tar Sverige kontinuerligt upp frågor relaterade till mänskliga rättigheter, inklusive HBT-frågorna. Senast för en dryg månad sedan fick jag möjlighet att diskutera mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland med vice utrikesminister Vladimir Titov. Men vår dialog med Ryssland sker också genom den Europeiska unionen och Sveriges röst förstärks när vi talar genom EU. Regeringen driver på för ett bredare samarbete mellan EU och Ryssland och en fördjupad, öppen och konstruktiv dialog, baserad på demokratiska värderingar. Detta kommer att ge både EU och Sverige större möjligheter att ställa tydliga krav på Ryssland, bl.a. när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Därför arbetar regeringen aktivt inom EU:s konsultationer med Ryssland om mänskliga rättigheter, som senast träffades den 17 april och där HBT-rättigheters situation blev föremål för ingående diskussioner. Sverige arbetar med framgång för att EU-kommissionen ska ta upp dessa frågor vid varje tillfälle som ges, och kommer att fortsätta med det.

Stockholm den 24 april 2008


Carl Bildt

torsdag 24 april 2008

Sten tar över!


Det blir Sten Nordin som föreslås ta över i Stockholms stadshus. Det är ett utmärkt val för Stockholm! Sten har en gedigen kunskap om kommunpolitiken efter sina år som borgarråd och kommer göra ett bra arbete med att leda borgerligheten inför nästa val! Grattis Sten! :)

Jag måste samtidigt säga att det är trist att Sten lämnar riksdagen. Det är en kollega som jag uppskattar mycket och som jag kommer att sakna.

tisdag 22 april 2008

Alliansgrupp i riksdagenTillbaka i Stockholm för gemensamt möte med allianspartiernas riksdagsgrupper. Det betyder att över halva riksdagen nu fyller riksdagens förstakammarsal. Det märks att vi nu är fyra partier som på många sätt vuxit samman, samtidigt som vi drar nytta av våra olikheter. Stämningen är på topp. Kul! Jag försöker föreställa mig motsvarande podium på andra sidan blockgränsen. Mona, Peter och Lars framför ledamöter från s+v+mp. Omöjligt...

lördag 19 april 2008

Sol och värme!Lördag. Lunch. Ljunghusen. Livet är rätt bra ändå...

SVT och kommersialismen

Enligt sändningstillståndet för Sveriges Television ska verksamheten präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. På sin hemsida presenterar sig SVT som ett oberoende medieföretag som bedriver sin verksamhet självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Via sin hemsida under rubriken "Butiken" säljer SVT en mängd produkter. Det handlar bland annat om t-shirts, dvd-filmer, böcker och leksaker. År 2006 inbringade denna kommersiella sidoverksamhet 6,4 Mkr i överskott till företaget.

Nu tar SVT det hela ett steg vidare och sluter avtal med klädkedjan Lindex om en ny barnklädeskollektion som ska säljas i landets alla Lindex-butiker.

Till Dagens Media säger Susanna Balsvik, chef för försäljningen på Sveriges Television: ”Först gör vi en vår- och sommarkollektion på temat Fem myror är fler än fyra elefanter tillsammans med Lindex och senare i år kommer en höst- och vinterkollektion. Sedan får vi utvärdera samarbetet och se om vi ska gå vidare med det”. I nästa steg tänker man gå vidare med bland annat pennfodral och ryggsäckar till skolstarten.

Är det rimligt att ett företag som säger sig värna kommersiellt oberoende sluter försäljnings- och utvecklingsavtal med enskilda företag? På vilket sätt påverkar detta SVTs trovärdighet att granska företag som man är kommersiellt beroende av? Går det över huvud taget att tala om en oberoende verksamhet längre?

Jag har ställt en skriftlig fråga till kulturministern vilka initiativ hon avser ta för att SVT ska uppfylla det krav på självständighet som stadgas i sändningstillståndet. Det vore ju synd om parollen Fri Television bara skulle visa sig vara tom dekor...

Läs även gärna intervjun med mig i Dagens Media

fredag 18 april 2008

Systembolaget i mitt hjärta!

Fåfäng som jag är sänder jag idag en väldigt varm tanke till tjejen i kassan på Systembolaget vid Triangeln i Malmö. Efter en rasande stressig dag är det alldeles underbart att man fortfarande kan få frågan: "Har du leg?".

I vanliga fall är jag rätt skeptisk till Systembolaget, men idag älskar jag det. Tusen tack - det här kommer jag leva på länge!

Fråga till Carl Bildt om gaybashing i Moskva

Den 31 maj är det femton år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland. Homosexuella, bisexuella och transpersoner i Moskva kommer att uppmärksamma den här dagen genom att genomföra ett Pridefirande. Moskvas borgmästare, Yuri Luzhkov, har systematiskt förbjudit Pridefiranden 2006 och 2007.

Förra året kunde vi se bilder på hur demonstranter slogs blodiga och hur myndigheterna arresterade demonstranter. Alla 46 medlemsstater i Europeiska rådet är lagligt bundna att rätta sig efter European Convention on Human Rights. Agerandet från Moskvas borgmästare är en direkt kränkning av de mänskliga rättigheterna och av själva grunden för demokratin.

Sverige som nation måste agera när mänskliga rättigheter kränks. Jag har därför ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt om på vilket sätt utrikesministern avser agera för att Ryssland skall leva upp till det som de har förbundit sig till och att vi i fortsättningen slipper se hur fredliga demonstranter för mänskliga rättigheter slås blodiga av Moskvas polis.

Frågan kommer att besvaras torsdagen den 24 april.

*** UPPDATERING ***

Läs svaret här

Krigsbyten på Livrustkammaren

Gårdagen var rackarns stressig och inget bloggande hanns med. Däremot ägnade jag förmiddagen åt ett studiebesök på Livrustkammaren. Förutom den ordinarie spännande verksamheten fick vi en visning av den pågående utställningen om svenska krigsbyten.

Det är det väldigt fina klenoder som ställs ut, men det får en också att fundera över vår egen historia lite. Svenskarna vill gärna framstå som ett präktigt och rättskaffens folk, men vi har kanske inte alltid uppträtt på bästa sätt genom historien...

Utställningen väcker också viktiga frågor om vad som egentligen sker under ett krig. Vad är tillåtet? Var går gränserna? Är det alltid rätt att återlämna byten? Utställningen är väl värd ett besök så packa dig bort till Slottsbacken om du har möjlighet!

onsdag 16 april 2008

Kristina Axén Olin avgår


I eftermiddags kom det tråkiga beskedet att Stockholms finansborgarråd Kristina Axén Olin avgår. Jag är det förste att beklaga detta samtidigt som jag hyser den största respekt för hennes beslut.

Jag har haft förmånen att jobba en del med Kicki, framför allt hade vi ett väldigt bra samarbete mellan stadshusen i Stockholm, Malmö och Göteborg under förra mandatperioden. Kicki är en fantastiskt duktig politiker och jag kan förstå att dagens beslut har varit svårt att fatta. Nu hoppas jag att hon får den tid med sig själv och sin familj hon efterlyser. Kram på dig Kicki!

Mer om Axén Olins avgång

Äktenskapsdebatten

Så fortsatte plakatpolitiken från oppositionens sida under debatten om könsneutrala äktenskap. Till varje pris vill man undvika att en borgerlig regeringen driver fram detta och när inga andra argument höll blev det istället politisk pajkastning.

Det är ingen hemlighet att kristdemokraterna har en annan ståndpunkt än vi andra i alliansen. Därför var det oerhört roligt när Yvonne Andersson klargjorde att man har respekt för den process som pågår i regeringen och att man kommer att följa den uppgörelse som görs där.

Detta avskräckte inte oppositionen där framför allt representanter för socialdemokraterna försökte likna Kd vid ondskans axelmakt i riksdagen.

En annan återkommande fråga från oppositionen med Johan Löfstrand (s) i spetsen var när en proposition kommer och vad den kommer innehålla. Kanske kan vara kul som retorisk fråga, men Löfstrand vet ju precis som jag att det är regeringen som lägger fram propositioner och att vi ledamöter omöjligt kan sia exakt om deras innehåll.

Jag kan berätta för Johan Löfstrand att det finns ett helt folk som undrar hur socialdemokraterna vill styra Sverige och vem man vill göra det med, men inte förväntar jag mig att Löfstrand skulle presentera hela den uppgörelsen för mig i kammaren.

Klart är i alla fall att statministern har lovat en proposition och att denna troligen kommer till hösten. Då kan vi äntligen få ett bra, kvalitativt och väl förankrat beslut där en så stor majoritet som möjligt driver igenom en könsneutral äktenskapsbalk.

Därför kommer jag också rösta nej till socialdemokratisk plakatpolitik vid eftermiddagens votering. Jag vill också passa på att tacka Johan Löfstrand för den lysande reklam för min blogg som han bjöd på i sitt inledningsanförande! :)

Se dagens debatt
Direktlänk till mitt inlägg

Debatt om homoäktenskap

På plats i kammaren inför den debatt som snart inleds om en könsneutral äktenskapsbalk. Jag kommer delta och vill du följa debatten borde detta gå att göra via SVT.

tisdag 15 april 2008

Så trött man blir på Östros!

Så fruktansvärt tröttsamt det är att lyssna på Thomas Östros! Det är banne mig svårt att ta killen seriöst när man hör honom debattera. Även om jag inte håller med honom politiskt är det trist när någons argumentation helt överskuggas av halvtaskiga punchlines och nödlögner.

Den här typen av debatteknik har tidigare främst praktiserats av Pär Nuder och vi var väl ganska många som tyckte det skulle bli uppfriskande med någon ny förmåga i de ekonomiska debatterna. Tyvärr verkar Pär slutat sin karriär som ekonomisk talesman med att ge efterträdaren en snabbkurs i Nudersk retorik.

När man använder sig av argument som att det är en medveten linje från regeringen att försöka klämma åt de som har det sämst så hårt det bara går, för att kunna ge i överflöd till de som redan har. Eller när man försöker påstå att man hört statsministern säga att pensionärerna gott kan betala för att de har det så gott ställt ändå. Ja, då har man i alla fall tappat all respekt hos mig.

Om man inte tror mer på sin egen politik än att man behöver sänka sig till en kavalkad av verbala pungsparkar, då är det dags att gå tillbaka till kammaren och revidera politiken!

Läs mer

Borg i kammaren
Just nu presenterar finansminister Anders Borg den ekonomiska vårpropositionen i riksdagen.

måndag 14 april 2008

”Var det bara det eller? Och?"

Stockholmsmuffaren Markus Nordström kommer ut som bög i senaste numret av MUF Stockholms tidning Forum Magazine. Grattis! :)

Läs gärna Markus ledare där han skriver på ett kul och bra sätt om omvärldens reaktioner. Vi är nog många som känner igen oss...

Satsning på pensionärerna

Bland de synpunkter som förs fram när man träffar väljare runt om i landet är en av de vanligare att inget görs för pensionärerna. Om och om igen har man försökt förklara att det är genom att vi får fler i arbete som pensionärerna också får det bättre eftersom pensionerna i det nya ålderspensionssystemet är knutna till genomsnittsinkomsten.

Nu börjar vi se resultatet. År 2008 och 2009 blir den årliga höjningen av pensionerna i genomsnitt 4000 respektive 6000 kronor. En kraftig uppgång jämfört med tidigare år!

På Brännpunkt i SvD idag aviserar dessutom Fredrik och de övriga alliansledarna att det nu är dags att förbättra villkoren för de sämst ställda pensionärerna. Förslagen aviseras i vårpropositionen imorgon och kommer skarpa i budgetpropositionen i höst.

Länk till SvD Brännpunkt

lördag 12 april 2008

Wonderful Copenhagen!
Vår, sol, värme, Köpenhamn! Ibland glömmer man hur bra man har det i Malmö. 30 minuter så är man på plats i Nordens största stad (förlåt Stockholm). Nu smørrebrød på Skindbuksen och sedan hemfärd och förberedelser för middag ikväll med vännerna Max och Fredrik!

torsdag 10 april 2008

Nu kommer tredje steget!

På moderaternas kommunala rikskonferens presenterade statsministern förslaget om ett tredje jobbskatteavdrag. På DN Debatt idag berättar de fyra alliansledarna att man har enats om detta och att förslaget presenteras i vårpropositionen nästa vecka.

Inriktningen blir dels sänkt genomsnittsskatt så att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks, dels ytterligare sänkt marginalskatt för låg- och medelinkomsttagare så att det lönar sig att arbeta mer samt gå från deltid till heltid. Man vill också begränsa uttaget av statlig inkomstskatt, för att öka drivkrafterna även för heltidsarbetande och göra det mer lönsamt att utbilda sig.

Exakt hur det utformas får vi veta om en vecka, men detta kombinerat med de satsningar på välfärden som aviserats visar att Sverige är på rätt väg. Tack vare fler i arbete och god ekonomi finns det utrymme för välfärdsreformer såväl 2009 som 2010 enligt de fyra!

onsdag 9 april 2008

Grattis Sund!


Var på invigningen av Sund kommunikations nya lokaler i Stockholm. Fjärde flytten på fem år visade det sig vara. Som malmöbo är man ju lite extra mån om Sund så ett besök kändes självklart. En liten extra hälsning till vännen Christian också!

Stort grattis till nya lokalerna, säger jag! Och tackar lite extra för smaskig mat och vin och kanske lite särskilt för underhållningen av Sveriges kanske hetaste komiker just nu - Björn Gustafsson.

Jämställdhet i kulturen

Precis kommit tillbaka från votering och debatt i kammaren. Själv deltog jag i en debatt om Konstnärs- och musikfrågor och som behandlade de riksdagsmotioner som väckts på området. Debatten kom huvudsakligen att handla om jämställdhetspolitiken. Ett viktigt område där det faktiskt görs väldigt mycket.

Detta verkar dock inte ha nått fram till socialdemokrater och vänsterpartister. De liksom vägrar acceptera att en borgerlig regering faktiskt kan göra bra saker. Sen kanske det hetsar upp dem lite att jämställdhetsfrågorna lyfts av en (hyfsat) ung moderat man, vad vet jag?

Se gärna debatten och mitt inlägg här!

Värnskatt om bakfoten

Idag skriver 17 moderata kommunstyrelseordförande på DN Debatt om att "Moderaterna måste avskaffa värnskatten". Man är förgrymmad över att höginkomsttagare betalar så ohemult mycket i skatt och att marginalskatten kommer upp i 57 procent.

Det finns två frågor man kan ställa sig. Är värnskatt en bra skatt? Är det en prioriterad skatt att ta bort?

På båda frågorna svarar jag nej. Det är aldrig bra med skatter som lappar och lagar ovanpå det övriga skattesystemet. Man kan ha olika synpunkter på hur hårt olika grupper ska beskattas, men då bör det lösas inom systemet. Nu blir effekten av en löneökning från 42.000 till 43.000 att den måste vara ganska rejäl för att man inte ska förlora pengar på den efter skatt.

Men jag kan samtidigt inte tycka att det är den mest prioriterade skatten att ta bort. Hela politiken går ut på att sänka skatterna nerifrån och upp. Om vi vill få fler i arbete och att fler ska bli oberoende av bidrag så måste vi fortsätta lägga skattesänkningar med fokus på låg- och medelinkomsttagare.

Själv betalar jag värnskatt, men har ändå fått ganska rejäla skattesänkningar även när det är låg- och medelinkomsttagare som prioriteras. Ofrånkomligen blir det så när vi har ett progressivt skattesystem.

Därför tycker jag att värnskattens borttagande, orättfärdig som den må vara, är lite av ett lyxproblem. Så kära m-kollegor, lägg ner värnskattekampen och fokusera krafterna på områden där vi faktiskt kan fortsätta det viktiga arbetet för att få landet i arbete och för att de som tjänar lite mindre ska få en rejäl slant kvar i plånboken!

Länk till DN Debatt

tisdag 8 april 2008

Kiruna dag 2

Avnjöt norrländska delikatesser igår kväll. Kungskrabba med kalixlöjrom, rökt renfilé med rotfruktspuré och shitakesvamp odlad i gruvan och slutligen hjortrondessert med glass, kräm och maltgröt. Idag besök hos sametinget och företagscentrum innan planet lyfter mot Stockholm för möte med riksdagsgruppen.

Som man frågar får man svar

"Folkligt ja till högre skatt" braskar Göteborgsposten och skriver om en tämligen meningslös opinionsundersökning beställd av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 85 procent svarar ja på frågan Kan du tänka dig betala högre skatt för att alla ska få bättre service eller kvalitet när det gäller sjukvården?

Det enda undersökningen visar är att det finns ett starkt stöd för gemensamt finansierad välfärd. Jag skulle själv kunna avstå någon krona extra i månaden om jag verkligen visste att den kronan innebar bättre sjukvård för oss alla. Vem skulle inte det?

Jag har tips på några andra frågor jag tycker SKL ska ha med i sin nästa undersökning: Tror du att höjda skatter är en garanti för bättre välfärd? Vad tycker du är bäst; högre skatter eller lägre skatter som används mer effektivt? Tror du att fler i arbete också leder till bättre välfärd? Hur tycker du man ska öka skatteintäkterna; genom att fler arbetar och betalar skatt eller att färre arbetar och får höjda skatter?

Läs mer i Göteborsposten här

måndag 7 april 2008

Rocket science
Väldigt spännande besök hos Rymdbolaget och Esrange en bit utanför Jukkasjärvi. Förutom allt det vetenskapliga arbete som bedrivs här börjar man 2012 med privatresor ut i rymden i samarbete med Richard Bransons Virgin Galactic. 200.000 $ ska det visst kosta i början. Med lite tur kommer det ner i rimliga nivåer när jag närmar mig 60-årsåldern.

Radiotjänst

Ingen snigel på ögat men väl en bra dragning när vi träffade Radiotjänsts ledning. Stor del av samtalet kom att handla om vad som händer med licensen eller dess alternativ i framtiden. Idag är betalningsviljan hög och ca 90 procent betalar sin tv-licens. Vi redogjorde kort för moderaternas inställning som är att tv-licensen ska ersättas med finansiering över statsbudgeten, men konstaterade också att det inte är den viktigaste frågan att diskutera när det gäller framtiden för public service. Det finns också olika syn på licensfinansieringen inom alliansen.

Trots detta är det viktigt att redan nu börja diskutera vad som kommer efter licensen. Inte att vi, likt vissa public service-chefer, stoppar huvudet i sanden och ser licensen som för evigt allenarådande. Vad händer när betalningsviljan sjunker? När tv och internet allt mer växer samman är det inte säkert att lika många ser det som motiverat att betala sin tv-licens. Min kollega Hans Wallmark konstaterade att på tidningsmarknaden så är man beredd att betala en rätt rejäl slant för en papperstidning, men nättidningen har aldrig fått sitt genomslag i Sverige. Vad säger att inte samma situation kan uppstå kring framtidens television?

På plats i Kiruna
Och i Skåne är det vårsol och 10 grader...

Gapet minskar

Såg att det kom en Skop-undersökning igår där gapet mellan blocken nu är nere på 5%. Jag vet - långt till valet och allt det där, men det visar i alla fall att olyckskorparna som helt räknat ut alliansen nu får revidera sina prognoser. Var fjärde väljare skulle lägga sin röst på (m), vilket inte är så illa pinkat även om vi tidvis vant oss vid betydligt högre opinionskurvor. Det är dock obegripligt varför nästan 40% fortfarande skulle rösta (s). Partiet har inte levererat ett jota i opposition och kan inte förklara hur eller med vem de vill styra Sverige. Men förmodligen är det väl just det som är själva grejen och förklarar kanske varför de tappar någon procentenhet så snart någon öppnar käften.

söndag 6 april 2008

Underbar helg!

Vilken helg! Den här helgen har vi tillbringat i Stockholm. Hela familjen med vovve och allt. Det har varit riktigt skönt, Stockholm har visat sig från sin allra bästa vårsida. Höjdpunkten var lördagen som inleddes (p g a sen fredag) med afternoon tea i Cadierbaren på Grand Hotel, följt av Operahögskolans uppvisningsföreställning på Operan.

Jag sitter i Operahögskolans styrelse och är kanske därför delvis partisk, men det var en härlig föreställning. Jag har jobbat med operakonsten i princip sedan jag inledde min politiska karriär, framför allt genom ett långvarigt styrelseuppdrag i Malmö Opera. Därför är det särskilt roligt att nu följa morgondagens operastjärnor när de växer fram. När det gäller gårdagen måste jag särskilt nämna Paulina Pfeiffer som gjorde ett fantastiskt framträdande. Paulina är min kollega i styrelsen, där hon representerar eleverna, och jag är övertygad om att vi kommer höra mycket om och av henne framöver, både i Sverige och utomlands.

Imorgon Kiruna. Det ska bli spännande med besök på bland annat Radiotjänst, Rymdbolaget och Sametinget. Men som skåning är jag ganska orolig för kylan... brrrrr..... :)

fredag 4 april 2008

Lena om presstödet

Lena Adelsohn Liljeroth skriver idag på SvD Brännpunkt om presstödets framtid. Regeringens förslag innebär ett ökat stöd till små- och medelstora tidningar medan storstadsstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet avskaffas helt under en femårsperiod.

Förslaget är en konsekvens av de sega diskussionerna med EU-kommissionen och på det hela taget är det ett bra förslag. Lena skriver att "det är välkänt att allianspartierna har olika uppfattningar om presstödet", och så är det förvisso. Det är ingen hemlighet att moderaterna hade velat gå längre. I kulturkommittén i riksdagen är vi överens om att presstödet borde avvecklas helt och växlas mot att reklamskatten också försvinner.

Men nu är vi en majoritet bestående av fyra partier och då är det ingen dramatik i att det inte alltid blir som man vill. Regeringens linje är därför utmärkt och innebär att de största skevheterna i systemet försvinner.

För övrigt misstänker jag att det inte är Lena själv som satt rubrik på sin debattartikel... ;)

torsdag 3 april 2008

Upphovsrätt på internet

Ny dag, nya möten. Just nu kulturutskottets och näringsutskottets gemensamma offentliga utfrågning om upphovsrätt på internet. Medverkar gör representanter från bransch och konsumenter, internetoperatörer, juridik och forskning. Utfrågningen varar till ca 12 och kan, om allt stämmer, följas på SVT24.

onsdag 2 april 2008

Årets kulturskola: Marks kommun


Som jag tidigare skrivit har jag i år det hedervärda uppdraget att vara ordförande i juryn för Årets musik- och kulturskola. Ikväll var det fest och prisutdelning i samband med Sveriges Musik- och Kulturskolors (SMoK) rikskonferens. Det hela gick av stapeln i Uppsalas nya konserthus.

Årets musik- och kulturskolprojekt blev inte bara ett, utan två: Skellefteå musikskolas två projekt "Dirigeringsprojektet" och "Det var en gång...". Kulturskolan i Marks kommun vann priset som årets musik- och kulturskola 2008. Grattis!

Efter utdelningen var det galamiddag på Norrlands nation. Förra årets kulturskoleambassadör Magnus Rosén, tidigare basist i Hammerfall, avtackades och Helen Sjöholm presenterades som den kommande. Tillsammans gjorde de ett bejublat framträdande (bild ovan). Underhållningen stod annars Claes Janson med trio för. Underbar jazz på svenska!

RFSL om transpersoners situation

Idag hade vi ett väldigt angeläget seminarium i riksdagen som var ett samarrangemang mellan RFSL och moderaterna. Det handlade om transpersoners situation och de lagförslag som nu är på väg fram. Jag beklagar att det inte var fler ledamöter som närvarade för det var viktiga synpunkter som fler hade behövt ta del av.

Alexandra Larsson som sitter i RFSL's förbundsstyrelse och även är yrkesofficer i flygvapnet berättade om sina egna erfarenheter som TS-kvinna och redogjorde för RFSL's syn på det kommande lagförslaget.

En av de frågor hon tog upp handlar om den tvångssterilisering som sker av alla som ska byta kön. Utredningens förslag till ny lag förslår visserligen att man ska kunna spara könsceller innan könsbytet, men samtidigt föreslår man att tvångssteriliseringen inte bara ska vara kvar utan att det dessutom ska vara ett krav att könskörtlarna opereras bort.

Jag ska djupdyka lite bättre i utredningen, men det låter för mig orimligt varför detta ska vara nödvändigt. Varför göra något så irreversibelt? Jag kan inte se det som annat än en ren kränkning.

Erdogan i Riksdagen


Turkiets premiärminister Erdogan besöker idag Riksdagen. Just nu träffar han utrikesutskottet och EU-nämnden. Säkerheten är denna gång rigorös och våra förmiddagsmöten har störts av polishelikoptrar.
Vi ledamöter har blivit flitigt uppvaktade bland annat när det gäller yttrandefriheten i Turkiet och jag kan bara hoppas att de av mina kollegor som är med på mötet lyfter frågan.

tisdag 1 april 2008

Ikväll kultur!

Ikväll har jag varit på förlaget Natur&Kultur som delat ut sitt kulturpris för 2008. Priset gick till Jean Claude Arnault för hans arbete med att skapa en kulturell mötesplats i form av Forum på Sigtunagatan. Det var en strålande kväll och många spännande möten!

En sak slår mig varje gång jag är ute och "kulturminglar" och det är den nyfikenhet som finns på den nya kulturpolitiken och kulturutredningens resultat, blandat med ett ganska stort mått av skeptisism grundat i en besvikelse över att så lite har hänt i svensk kulturpolitik sedan 70-talet.

Ett särskilt tack till Natur&Kulturs Eva Swartz och David Löfvendahl som alltid får en att känna sig välkommen och väl omhändertagen! :)

Forum för levande historia

Träffade på eftermiddagen ledningen för Forum för levande historia och fick en dragning om hur arbetet fortskrider med deras nya uppdrag om brott mot mänskligheten begådda av kommunistiska regimer. Det är en imponerande skrift som tagits fram och nu görs tillgänglig för landets skolor. Det är också roligt att intresset från skolorna är så stort. Ladda gärna ner materialet från Forums hemsida!
Det viktiga nu blir att säkerställa kontinuiteten i verksamheten, såväl vad gäller upplysning om kommunismen som förintelsen.

Public Service i riksdagen


Idag hölls så det "beryktade" seminariet i riksdagen kring privat public service. Seminariet arrangerades av oss som representerar allianspartierna i kulturutskottet. Egentligen hade vi velat bjuda in representanter för den privata public servicen till kulturutskottets sammanträde, men detta vägrade socialdemokraterna. Märkligt strutsbeteende! Ska man fatta beslut om framtiden för SVT, SR och UR är det väl självklart att man lyssnar på alla parter? Nåja, nu gjorde vi det i egen regi och det blev ett lyckat seminarium.

Medverkade gjorde Jan Scherman från TV4, Birgitta Ståhl från TV8 och Kurt Almqvist från Axess. Diskussionen kom mycket att handla om vad som egentligen är public service, vem som kan göra public service och vad statens roll ska vara. När det gäller det sistnämnda drev såväl TV8 som Axess på hårt för att staten skulle ge ekonomiskt stöd även till privat public service till exempel genom public service-fonder, medan Jan Scherman menade att det snarare är en förutsättning och en självklarhet att man är fristående från politiken.

Jag delar hans uppfattning. Så fort man är beroende av bidrag eller stöd så följer det också med regelverk och ramar för verksamheten. Behöver vi verkligen mer tv och radio som är beroende av offentliga medel? Är det inte bättre att vi försöker undanröja så många hinder som möjligt för den privata televisionen att utvecklas?

Två förslag på regelförenklingar som kom fram och som jag själv tycker är intressanta är dels reglerna för reklam och dels rättigheterna till SVTs arkiv. När det gäller tiden för reklam-tv är det för mig obegripligt varför vi överhuvudtaget reglerar detta för privata företag. Det företag som är så dumt att de sänder för mycket reklam på orimliga tider kommer snart märka att tittarna flyr.

En pikant detalj var kanske under eftersnacket när Lars Adaktusson påpekade för mig att Jan Scherman inte alltid varit en sådan motståndare till public service-fonder, utan tvärtom tidigare varit en ivrig förespråkare. Hur det nu än är med den saken måste jag säga att jag instämmer betydligt mer med Scherman i hans nuvarande ställningstagande.
*** Uppdaterad ***
Som framgår av kommentaren nedan så var det TV8 som tog tydlig ställning för public service-fonder och inte Axess. Däremot var även Axess väldigt angelägna om ekonomiskt stöd även till privat public service, om än i annan form.