Vad vill Olof?

Ansvar för Malmös framtid

Malmö är bra, men allt är inte bra i Malmö. Alltför många känner sig otrygga, allt för många går ut skolan utan fullständiga betyg och alltför många får bidrag istället för lön.

Ska vi klara de utmaningar Malmö står inför handlar det om en fortsatt tydlig arbetslinje och en ansvarsfull ekonomi. Det är då vi har råd med en trygg välfärd, ett effektivt rättsväsende, en bra sjukvård och en god omsorg när vi blir äldre. Det är när jobben blir fler som utanförskapet minskar och fler kan känna delaktighet.

Jag vill fortsätta arbetet så att fler kan få jobb, fler kan anställa och fler kan leva på lön istället för bidrag.

Ett bättre företagsklimat

Sverige behöver ett näringslivsklimat där fler företag kan startas och fler kan växa. Malmö ligger långt fram när det gäller nyföretagande. Nya branscher inom mediesektorn, mobilteknologin och dataspelsindustrin växer och blomstrar.

Jag vill fortsätta sänka skatten på arbete och företagande. Nya krafter behöver sättas in när det gäller regelförenklingsarbetet och servicen vid våra myndigheter behöver utvecklas, samordnas och förstärkas.

Lättare för unga att jobba

Många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Genom att vi har halverat arbetsgivaravgiften för unga ökade antalet sysselsatta ungdomar inom hotell- och restaurangbranschen med 10 procent 2009. Idag är ca en tredjedel av de anställda under 26 år.

De rödgrönas förslag att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga hade varit ett dråpslag. Tack och lov stoppades det i valet! Istället behöver fler unga tidigt få in en fot på arbetsmarknaden. Då krävs fler lärlingsplatser, ökade möjligheter till praktik och möjlighet till studierelevant arbete vid sidan om utbildningen.

Mer Öresund i Rosenbad

Öresundsregionen är en av Europas största handels- och forskningsregioner. Mycket har hänt de senaste fyra åren. Ett tjugotal gränshinder har avskaffats och en mängd informationsinsatser har gjorts för att underlätta för de som rör sig över sundet.

I takt med att allt fler gränshinder löses gäller det att se framåt hur nya hinder kan undvikas. Jag vill se en nationell Öresundsstrategi som redan från början tar hänsyn till hur det ser ut här när man planerar infrastruktur, utbildning, forskning, m m. Öresund är inte en lokal fråga, den är viktig för hela Sverige!