måndag 30 juni 2008

Reaktioner

Mitt mail till Otto Sjöberg och publiceringen här nedan har lett till en mängd reaktioner - vissa har lämnat kommentarer här nedan. Innan jag ska kommentera lite av de synpunkter som har kommit in vill jag klargöra en sak.

Jag har aldrig någonsin haft negativa synpunkter på att väljare, medborgare, intresseorganisationer eller andra hör av sig till sina politiker. Det är inte bara en förutsättning för dialog, det är också en förutsättning för att den parlamentariska demokratin ska fungera. Fortsätt gärna därför att höra av er.

Att jag sedan kan tycka att en av våra största tidningar gör det lite väl enkelt för sig med att skapa listservers och agera kampanjorganisationer är en annan sak. De flesta har förstått den lilla ironin i mitt mail. :)

Många av kommentarerna nedan är kritiska och påstår att jag inte har förklarat mina ståndpunkter, inte lämnat några argument, ljugit, missförstått mitt uppdrag, vissa tycker att jag är rätt värdelös som riksdagsledamot. Jag kan bara konstatera att jag hela tiden har försökt förklara på min blogg och i svar till de som hört av sig hur jag har tänkt och varför jag har kommit fram till ståndpunkten att det beslut riksdagen har fattat är bra. Hur jag ser på mitt uppdrag som riksdagsledamot skriver jag om här.

Jag vill också tipsa om SvD Brännpunkt igår där FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson rätar ut ett antal av de missförstånd som funnits i debatten. Ett citat:

"Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa?

Det hårda avfärdandet ”massiv telefonavlyssning” återkommer ofta i debatten. Det fälldes när synpunkter framfördes på ett gammalt och inaktuellt förslag till
lagrådsremiss som vid förra årsskiftet bereddes i Regeringskansliet. Det som
ständigt förbises i debatten är att denna kritik ventilerades före beslutet om
lagrådsremissen och alltså gällde ett annat förslag än det som regeringen senare
lämnade till riksdagen. Integritetsskyddet har därefter stärkts i flera steg.

I lagrådsremissen gjordes tolv olika förbättringar. Efter Lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar. Försvarsutskottet gjorde för ett år
sedan ytterligare fem tillägg. Nyligen har ännu några åtgärder lagts till. De
hårda orden syftar alltså på något som var aktuellt för ett 30-tal förändringar
sedan...

Alla som följt med i debatten vet att avfärdandet gällde förslaget som
det såg ut innan de 30 senaste integritetsförbättringarna gjordes. Hur kan det
då komma sig att så många fortfarande hänvisar till den här sågningen som om den
gällde dagens version av lagen?"

Signalspaning är en viktig del av vår underrättelseverksamhet. Därför är det av största vikt att det finns tydliga lagar och bestämmelser om vad som är tillåtet och inte tillåtet ur integritetssynpunkt. Fram till nu har det inte funnits vad gäller trådburen kommunikation. Att vi därför får en lagstiftning är bra och att den har ett starkt integritetsskydd är ännu bättre.

Från en ledamot till Otto Sjöberg

Hej Otto!

Oj, vad många mail jag fått ta emot genom er mailserver det senaste dygnet! Roligt att ett kommunikationsföretag som Expressen nu också har upptäckt Internet och vad mycket man kan göra med e-post. Framför allt när det handlar om att flerfaldiga e-postmeddelanden och sedan skicka dem vidare. Ni är i och för sig några år efter de flesta andra, men bättre sent än aldrig. :)

E-post är mitt viktigaste verktyg för att kunna hålla kontakt med såväl väljare som massmedia. Tyvärr så blir den uppgiften lite svårare för mig framöver, eftersom jag antingen riskerar missa viktiga mail bland alla era massmail, eller att jag helt enkelt inte kommer åt min mail alls eftersom min uppkoppling inte längre alltid klarar av att koppla upp sig mot e-postservern. Nåja, så kan det ju vara ibland.

När ni nu har varit så ambitiösa och satt igång en så här stor kampanj kan det ju vara roligt att veta hur det hela går. Därför kommer jag både vidarebefordra alla mail jag får till dig så att du kan se hur det går. Vore ju roligt om mina kollegor gör detsamma så att du får en heltäckande och samlad bild av kampanjresultatet. Jag tänkte bespara dig de mail jag redan fått, men för din kännedom är det hittills 4737 stycken.

Din chef för digitala medier, Thomas Mattsson, säger till Rapport idag att det vore ödets ironi om riksdagsledamöterna inte var intresserad av att ta emot åsikter från svenska folket. På samma sätt vore det ju också ödets ironi om ett företag som ägnar sig åt masskommunikation inte vore intresserade av att se resultatet av sin verksamhet. Därför utgår jag ifrån att du inte sätter spam-filter på min e-post utan noga läser alla de mail jag skickar till dig.

Trevlig sommar!

Olof Lavesson

PS. För säkerhets skull skickar jag vidare till Thomas Mattsson också.

_________________________


Lästips om Expressens kampanj:
Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter
SVT
Expressen
Sydsvenskan

torsdag 19 juni 2008

Nu mot Skåne!

Det har varit en spännande vecka, en stressande vecka, en pressande vecka. Sällan har mailkorgen varit så full med uppvaktningar - mer eller mindre vänliga och mer eller mindre seriösa. Jag vill rikta en särskild ursäkt till alla er som mailat mig med frågor, men som jag missat att besvara. Med hundratals mail om dygnet är det inte alltid man har tid eller möjlighet att besvara alla.

Nu fylls åter mailkorgen. Enligt en del är jag antingen fascist, idiot, äckel, vidrig, kommunist, stasiagent eller har helt enkelt bara förverkat min rätt att leva. Ja, vad ska man säga? Jag har försökt argumentera för mitt ställningstagande. Jag står för det. Jag ångrar mig inte. Jag är övertygad om att vi fattat rätt beslut.

En diskussion som väckts från flera håll den senaste tiden är vem man ska vara lojal mot som riksdagsledamot. Är det hemkommunen, väljare i allmänhet, väljare som kryssat just dig, det egna ungdomsförbundet? Jag har alltid försökt jobba efter det enkla mottot att vara lojal mot mig själv och mina värderingar. I valrörelser, och även mellan valen, gör jag vad jag kan för att de som röstar på moderaterna och som kryssar mig, ska veta vem jag är.

Det går inte att utlova att rösta precis som alla vill i alla voteringar. Istället får man lyssna på olika argument och infallsvinklar och sedan fatta ett eget beslut. Så som jag ser det är det så den parlamentariska demokratin måste fungera. Annars skulle riksdagen vara fylld av 349 vindflöjar som står med ett fuktigt finger i luften och känner vart opinionsvinden för tillfället blåser.

FRA-frågan är nu beslutad. Framför oss väntar en mängd nya och spännande frågor. Vissa svårare än andra. Utan tvekan kommer det nya bloggstormar och starka opinionsvindar. Så ska det vara. För dig som vill försöka reda ut vem Olof är och om du kan känna förtroende för mig som riksdagsledamot så hoppas jag att den här bloggen kan vara en hjälp på vägen. Jag skriver här om varför jag kommer fram till olika ställningstaganden och hur mina funderingar går inför besluten. Det är mitt sätt att vara öppen och ärlig mot dig.

onsdag 18 juni 2008

Stora FRA-voteringsdagen

Har precis återvänt från den första FRA-voteringen. I enlighet med den överenskommelse vi gjorde mellan allianspartierna igår är nu förslaget återremitterat till försvarsutskottet för att få med de kompletteringar som försvarsministern redogjorde för i kammaren igår.

Även om jag har respekt för alla de åsiktsyttringar som kommit fram de senaste dagarna är jag ändå lite förvånad över att de kommer först nu. Det här ärendet har varit känt i ca 18 månader. För ett år sedan voterade riksdagen första gången. Någon jätteuppståndelse var det inte fråga om då, trots att flera av de integritetsskyddande åtgärder som nu finns med inte fanns då.

Under året som har gått har ärendet kompletterats på ett flertal punkter. Jag nämner de flesta i mitt inlägg nedan. När så ärendet kommer tillbaka i förbättrat skick kommer opinionen igång och ledamöter börjar vackla någon dag innan slutlig votering.

Med den överenskommelse som slöts igår förbättras nu förslaget ytterligare ur integritetssynpunkt. Bland de förslag som försvarsministern tog upp kan nämnas:
 • Ett skärskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionenen kommer en skärskild referensgrupp att knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna.
 • Regeringen avser tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv. Kommittén kommer att verka utöver det integritetsskyddsråd som kommer att inrättas inom FRA och bestå av parlamentariker. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras.
 • En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivning (de uppgifter som i förslaget ligger på FUN)
 • Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut
 • Den domstolslinkande nämnden ska fatta beslut om huruvida "synnerliga omständigheter" föreligger för sökning på person.
Med detta är i alla fall jag väldigt nöjd. Det diskussionen utanför riksdagen nu handlar om är egentligen någonting helt annat. De jag har talat med demonstrerar kring huruvida vi överhuvudtaget ska signalspana eller inte. Något vi redan gjort framgångsrikt i decennier. Och huruvida vi i så fall ska ha någon underrättelsetjänst eller inte.

Jag tror faktiskt att de flesta tycker att det är viktigt att vi har en underrättelsetjänst. Att vi får information som kan skydda vårt land och våra medborgare, både i Sverige och utomlands. Därför har jag inga som helst betänkligheter över att rösta JA när frågan om signalspaning återkommer i kammaren under eftermiddagen.

tisdag 17 juni 2008

Mer pengar till pensionärerna

"När blir det dags för oss pensionärer?"

En inte helt ovanlig fråga, såväl i valrörelser som mellan valen. Många tycker att regeringen bara förbättrar villkoren för de som arbetar och att pensionärerna då hamnar utanför. Även om det kanske kan kännas så, så stämmer det inte. Det absolut bästa sättet att höja pensionerna är att fler kommer i arbete. Så är nämligen pensionssystemet konstruerat. Bara de kommande två åren beräknas pensionerna att stiga med totalt ca 10 000 kr. Det är en betydligt högre årlig höjning än vad som tidigare skett.

Utöver detta kommer vi nu fatta ytterligare beslut. Idag på DN Debatt presenterar alliansens fyra partiledare förslag som innebär att pensionärer med låga inkomster får en skattelättnad från början av nästa år. Skattesänkningen sker genom att grundavdraget höjs vid låga inkomster. Höjningen av grundavdraget trappas efterhand av vid högre inkomster. En pensionär med enbart garantipension kan få 2 500 kronor mer per år.

måndag 16 juni 2008

Kultursamtal som borgar gott

I onsdags bjöd vi moderater i kulturutskottet in Svenska Dagbladets Carl Otto Werkelid. Syftet var inget annat än ett förutsättningslöst samtal om vart kulturpolitiken är på väg och varför. Den här typen av möten sker alldeles för sällan. Det är både nyttigt, befriande och ibland bekräftande att träffas och få höra varandras perspektiv.

Den här gången blev det ett i mitt tycke väldigt bra samtal. Det tyckte uppenbarligen även Carl Otto som skrev en krönika om det hela i söndagens SvD. Lite pikant blev det i slutet av vårt möte när frågan kom upp om kulturpolitikers synlighet i media. Ni borde gå ut mer, synas mer i debatten, tyckte Carl Otto. Men var då, undrade vi.

Hur många politiker har inte knackat på kulturredaktionernas dörrar men i bästa fall mötts av vänligt ointresse? Kultursidorna är ofta lite för fina för politiker - andra debattsidor är lite för fina för kulturpolitik.

Nåja, här finns nog en hel del att lära för både politiker och redaktörer. Efter onsdagen känner åtminstone jag mig motiverad att höja ambitionsnivån ytterligare. Det är ju en sak att som politiker sitta och föra spännande samtal om vad man vill göra - det viktiga är att göra det också!

FRA - därför röstar jag 'ja'

FRA. En förkortning som till för inte så länge sedan var hyfsat okänd men som nu finns på allas läppar. En utredning om signalspaning som beställdes av den förra regeringen, men som den här nu håller på att genomföra. Socialdemokrater som sade bu före valet och nu säger bä med ett blött finger uppstucket i opinionsvindarna.

Grundfrågan är om Sverige ska ha en underrättelseverksamhet eller inte. Jag tror de flesta är överens om att vi ska ha det. Hoten mot allas vår säkerhet förmedlas inte längre genom luften utan genom en tråd. Vi har ingen lagstiftning som är förberedd för detta. Antingen anpassar vi lagstiftningen, eller också lägger vi ner spaningen I så fall får vi helt enkelt förlita oss på vad andra länder berättar för oss. Det tror jag väldigt få tycker är en bra idé.

Man ska vara medveten om att all form av underrättelseverksamhet i någon mån innebär att någon enskilds integritet kommer att kränkas vid något tillfälle. Det viktiga är att detta ska ske så varsamt det över huvud taget är möjligt.

Jag får just nu hundratals mail som droppar in varje dygn, många är för övrigt förbluffande lika. Samtidigt som jag känner stor respekt för det stora engagemanget när det gäller värnandet av den personliga integriteten kan jag inte låta bli att också notera alla de övertoner som förekommer i debatten.

Några klargöranden om förslaget som ligger:
 • FRA bedriver bara spaning mot företeelser utanför Sveriges gränser.
 • Signalspaning är inte tillåten när det gäller kommunikationer inom Sverige. Inte heller när det gäller trafik som sker inom landet, men passerar gränsen av tekniska skäl är det tillåtet att spana på- vare sig mail eller telefon.
 • Signalspaning får bara ske efter inriktning från regeringen och berörda myndigheter.
 • Myndigheterna kan inte själva bestämma om inriktningen, utan måste söka om tillstånd.
 • Signalspaningen ska bara ta sikt på yttre hot mot rikets säkerhet, internationell terrorism eller mycket allvarlig gränsöverskridande brottslighet.
 • FRA avgör inte själva vad man ska spana på. Det gör Försvarets underrättelsenämnd, där både juridiska företrädare samt politiker från riksdagens alla partier kommer att sitta.
 • Det införs tydliga regler om hur rapportering ska ske och när uppgifter ska förstöras.
 • Det inrättas ett särskilt integritetsskyddsråd.
Slutligen ska man komma ihåg att det fram till nu inte har funnits någon särskild lagstiftning alls som reglerar hur signalspaning ska gå till. Att vi får en lagstiftning till stånd är därför nödvändigt.

Missförstå mig rätt. Den här frågan har inte varit alldeles enkel, vare sig att sätta sig in i eller att fatta beslut i. Visst kan jag se bekymmer även med liggande förslag! Men trots det så tycker jag att det ändå är både tydligare och säkrare än den situation vi har idag. Jag kommer därför att rösta ja till propositionen. Jag är övertygad om att det går att kombinera ett effektivt skydd av landets säkerhet med kraven på integritet.

fredag 13 juni 2008

Avskaffa diskrimineringen av bemanningsbranschen!

Jag skriver idag på Sydsvenskans debattsida tillsammans med Lars Wahlström, VD och koncernchef på Proffice AB om att avskaffa undantaget för bemanningsföretag i den så kallade montörsregeln.

Montörsregeln är en del av det nordiska sambeskattningsavtalet från 1996 som underlättar för människor att arbeta i nordiska grannländer under kortare perioder. Den innebär att den som arbetar färre än 183 dagar i ett nordiskt grannland fortfarande ska beskattas i hemlandet. Regeln stimulerar rörligheten på arbetsmarknaden, ger företagen tillgång till breddad kompetens och bidrar konkret till att stimulera integrationen i gränsregionerna. Personaluthyrningsföretag får emellertid inte utnyttja montörsregeln enligt ett undantag i skatteavtalet. Detta är ett stort handelshinder inom Öresundsregionen som måste motverkas.

Jag har tidigare motionerat i frågan och riksdagen konstaterade då att den nuvarande ordningen innebär en olikhet i fråga om ländernas skatteanspråk som sedd ur ett svenskt perspektiv inte är tillfredsställande. Från dansk sida har dock intresset för att ändra regelverket varit svalt.

Vi uppmanar därför regeringen att höja temperaturen och skärpa tonläget. Det är hög tid att avskaffa undantaget i montörsregeln och sluta diskriminera bemanningsbranschen.

Dagens regler innebär att svensk personal som hyrs ut till ett annat nordiskt land måste skatta i det andra landet från första dagen, oavsett uthyrningsperioden. Detta utgör givetvis ett stort hinder för bemanningsföretag och för deras runt 16 000 anställda i Skåne.

Att den borgerliga regeringen har fört upp montörsregeln på sin åtgärdslista är utmärkt! Nu gäller det att även övertyga övriga nordiska länder om att det inte går att hävda arbetslinje och ökad öresundsintegration och samtidigt utesluta en av de mest expansiva branscherna.

torsdag 12 juni 2008

Grattis Norge!


"Norge är den sista Sovjetstaten" yttrade den gode Björn Rosengren en gång. Knappast! Tvärtom har Norge nu visat sig vara ett föregångsland när man nu jämställer äktenskap för hetero- och homosexuella!

Ett stort grattis till vännerna i vårt västliga grannland! Nu gäller det att se till att Sverige blir nästa nordiska land som slutar värdera kärlek olika beroende på vem som älskar vem. Till hösten är det hög tid att fatta beslut om en könsneutral äktenskapsbalk även här!

onsdag 11 juni 2008

Partiledardebatt del 2

Så fick vi då åtminstone två tydliga besked under förmiddagens partiledardebatt:

1) Klyftan mellan LO och (s) är milsvid när det gäller nivån i a-kassan. Sahlin klargjorde idag att några 90% i ersättningsnivå blir det inte tal om. Sedan beklagade hon sig över att inte statsministern prioriterat möten med Wania Lundby Wedin högre. Kanske vore bättre om Sahlin var ute och träffade de LO-medlemmar hon tänker höja skatten för, istället för att sitta och fika med Wania på partistyrelsemöten.

2) Skulle (s) vinna nästa val får landets unga hålla i sig. De 10 miljarder regeringen har satsat på att halvera arbetsgivaravgifterna för unga tänker Sahlin ta tillbaka. Det innebär att arbetsgivaravgifterna fördubblas i förhållande till dagens nivå. Tror ni att det innebär att blir lättare eller svårare att anställa ungdomar då?

PS. Socialdemokraterna vill ju trots allt också satsa 200 miljoner för att unga ska få jobb. Hmm... låt se... satsa 200 miljoner och samtidigt dra in 10 000 miljoner? Låter inte som guldregn i mina öron.

Just nu: PartiledardebattNu pågår vårens sista partiledardebatt. Fredrik är riktigt bra och inledde med att väcka den retoriska frågan om vem som egentligen är bäst när det gäller att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Man kan konstatera att det enda som förenar vänsterblocket är en allmän utgiftshysteri. Höjda bidrag ska finansieras med höjda skatter. Har vi hört det förut? Fredrik konstaterade att det är jobben som avgör. Den som kan ge möjlighet för fler att komma i arbete kan också fixa bäst välfärd. I så fall har Mona och socialdemokraterna mycket kvar att bevisa!

tisdag 10 juni 2008

Frankrike nästa!


Sådär! Nu är sommarens semester inbokad! Det blir rivieran även i år, denna gång dock bara lite mindre ställen. Under två veckor ska vi avverka Sainte-Maxime, Theoule-sur-Mer och Villefranche. Telefonen kommer vara avstängd, rosévinet flöda och fötterna plaska i vattnet. Är det någon som läser det här och har några bra tips ställen, restauranger, etc så skicka gärna ett mail!

Egypten i Medievärlden


Jag har tidigare skrivit en hel del om den komplicerade situationen i Egypten, särskilt vad avser mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och pressfrihet. Jag rekommenderar alla intresserade att köpa juni-numret av Medievärlden. Där finns en läsvärd 24 sidor special om medievillkoren i Kairo, Caracas, Bombay och Umeå.

Förutom en artikel om bloggarna och en intervju med Nawara Negm, en av Kairos unga intellektuella, finns det ett spännande uppslag om de fristående tidningarna som utmanar Mubaraks monopol.

Ifrån Egyptisk sida framhålls ofta pressfriheten och man pekar på alla de tidningar som ges ut. Den informationen blir lätt pikant när man konstaterar att i ett land med nästan 80 miljoner invånare har den största fristående tidningen (Al-Masry Al-Youm/Egypten idag) en upplaga på ca 130 000 ex. Inte ens de statliga tidningarna når ut särskilt väl med en upplaga på ca 200 000 ex enligt privata källor, eller 900 000 enligt statliga källor.

Detta beror givetvis till stora delar på en låg läskunnighet. Endast ca 56 procent egyptier är läskunniga. Men det säger också mycket om det klimat som råder i landet. Detta var också den bild som bekräftades av de journalister och skribenter jag träffade vid det besök jag gjorde i Egypten i januari.

måndag 9 juni 2008

Möte med Leonard Orban


EUs kommissionär för språk, utbildning och interkulturell dialog, rumänen Leonard Orban, är på Sverigebesök. Jag var idag med vid ett möte med en delegation av ledamöter från kulturutskottet, utbildningsutskottet och EU-nämnden.

Förutom att berätta om den strategi som man nu arbetar med från kommissionens sida när det gäller flerspråkighet, passade Orban också på att rikta en skarp uppmaning till Sverige och de som företräder Sverige i europeiska sammanhang.

"Använd ert eget språk!" Allt fler svenskar väljer att tala på engelska i EU. Detta menar Orban håller på att urholka det svenska språket internationellt och mycket riskerar gå förlorat när Sverige talar eller förhandlar i Bryssel.

I förra veckan var jag med på ett seminarium inför den språklag som är aviserad till hösten. Utredaren Bengt-Åke Nilsson berättade där om innehållet i språklagsutredningen och en av de punkter han föreslår är just att Sverige ska framföra sina synpunkter på svenska även i EU-sammanhang.

Själv tror jag att anledningen till att många svenskar väljer att trots allt tala engelska är den tolkning som ofta sker i flera steg. Det vill säga först ska det man sägs tolkas till engelska, därefter till ytterligare språk, ibland i flera led, innan det slutligen når mottagaren.

Problemet är bara att många svenskar tenderar att överskatta sina kunskaper i det engelska språket. Detta antydde även Orban, om än på ett väldigt finkänsligt sätt. Konsekvensen blir att den som lyssnar tolkar in helt andra signaler i det man säger. En tafflig och stapplande engelska gör det inte heller särskilt lätt för de som sedan ska tolka till något annat av EUs 23 medlemsspråk.

Så inför Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret får vi väl ta till oss av Orbans uppmaning. I andra sammanhang än representativa och informella: Tala svenska!

torsdag 5 juni 2008

Grattis Danmark!Idag gratulerar vi Danmark på nationaldagen! Hurra! Hurra! Hurra!
Skåning som jag är klappar alltid mitt hjärta lite extra för broderlandet i väster. Idag firar jag med första versen ur danska nationalsången:

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

onsdag 4 juni 2008

Därför röstar jag ja!

Vartannat mail jag får just nu handlar om FRA och vartannat mail om socialförsäkringen. Eller, nja... nästan i alla fall! I eftermiddag ska vi rösta om regeringens förslag "Från sjukersättning till arbete" och uppvaktningen har varit massiv från vänsterhåll. Igår satt jag och lyssnade på de olika rösterna från Mynttorgets demonstrationer (jag har fönster åt det hållet) och kan konstatera att det inte var många rätt.

Framför allt skulle jag vilja fråga om de som nu är så högljudda verkligen tycker att det är bra som det är? Vi har haft skenande sjukskrivningar i Sverige. Människor som ibland så tidigt som tjugoårsåldern döms till ett liv i utanförskap i form av förtidspensionering och långtidssjukskrivningar. Rehabiliteringen har, i den mån den förekommit, inte varit effektiv. Återvändandet till arbetsmarknaden litet.

Jag citerar Ann-Charlotte Martéus som idag skriver på Expressens ledarsida: "I själva verket tycker nog de flesta, om de tänker noga på saken, att vi bör ha det så här: människor som blir sjuka ska ha en bra försäkring som ger temporär försörjning. Så fort den sjuke blir frisk ska han gå tillbaka till jobbet.Det har varit syftet med sjukförsäkringen, men något gick fel. Plötsligt var världens bästa Sverige världsbäst också på sjukskrivningar. Helt oförklarligt."

Vi vill ersätta långa passiva sjukskrivningar med aktiva åtgärder. Här är förslaget i korthet:

De första tre månaderna i ett sjukfall ska arbetsförmågan prövas mot de ursprungliga arbetsuppgifterna, månad 4-6 mot den egna arbetsgivarens arbetsuppgifter och efter månad 6 ska arbetsförmågan i regel prövas mot hela arbetsmarknaden. Detta kallas rehabiliteringskedjan.

Istället för att pröva arbetsförmågan mot andra jobb på arbetsmarknaden redan efter 3 veckors sjukskrivning, vilket kan ske med de nuvarande reglerna, så inför vi en skyddad tid på 6 månader då arbetsförmågan endast prövas mot arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren.

Istället för att behöva säga upp sig från sitt gamla arbete för att prova på ett annat jobb så inför vi en rätt till tjänstledighet för den som vill prova på ett annat yrke som kanske passar den egna arbetsförmågan bättre.

Istället för en den obligatoriska prövningen av förtidspension efter ett års sjukskrivning med en ersättningsnivå på 64%, inför vi en förlängd sjukpenning med 75% i ersättningsnivå.

Det behövs en förändring, och den behövs nu! Därför röstar jag ja till regeringens förslag vid eftermiddagens votering!