fredag 4 april 2008

Lena om presstödet

Lena Adelsohn Liljeroth skriver idag på SvD Brännpunkt om presstödets framtid. Regeringens förslag innebär ett ökat stöd till små- och medelstora tidningar medan storstadsstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet avskaffas helt under en femårsperiod.

Förslaget är en konsekvens av de sega diskussionerna med EU-kommissionen och på det hela taget är det ett bra förslag. Lena skriver att "det är välkänt att allianspartierna har olika uppfattningar om presstödet", och så är det förvisso. Det är ingen hemlighet att moderaterna hade velat gå längre. I kulturkommittén i riksdagen är vi överens om att presstödet borde avvecklas helt och växlas mot att reklamskatten också försvinner.

Men nu är vi en majoritet bestående av fyra partier och då är det ingen dramatik i att det inte alltid blir som man vill. Regeringens linje är därför utmärkt och innebär att de största skevheterna i systemet försvinner.

För övrigt misstänker jag att det inte är Lena själv som satt rubrik på sin debattartikel... ;)

Inga kommentarer: