Olof i korthet

Namn: Olof Lavesson
Ålder: 35 år
Gör: Riksdagsledamot
Familj: Gift med Cristofer
Aktuell: Har precis inlett sin andra period som representant för Malmö i Sveriges Riksdag

Kontakt:
http://www.lavesson.net/
http://www.twitter.com/oloflavesson
http://www.youtube.com/oloflavesson
olof.lavesson@riksdagen.se
070-236 81 00


• Sänk skatten på arbete och företagande

• Minska regelkrånglet för företagare

• Sänk momsen för servicesektorn

• För in entreprenörskap i skolan

• Inrätta en nationell Öresundsstrategi

• Hårdare straff för grov brottslighet

• Snabbare reaktion på ungdomsbrott

• Lagstadga valfrihet i äldreomsorgen

• Satsa på svenska språket i skolan

• Inför avdragsrätt för kultursponsring