torsdag 10 april 2008

Nu kommer tredje steget!

På moderaternas kommunala rikskonferens presenterade statsministern förslaget om ett tredje jobbskatteavdrag. På DN Debatt idag berättar de fyra alliansledarna att man har enats om detta och att förslaget presenteras i vårpropositionen nästa vecka.

Inriktningen blir dels sänkt genomsnittsskatt så att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks, dels ytterligare sänkt marginalskatt för låg- och medelinkomsttagare så att det lönar sig att arbeta mer samt gå från deltid till heltid. Man vill också begränsa uttaget av statlig inkomstskatt, för att öka drivkrafterna även för heltidsarbetande och göra det mer lönsamt att utbilda sig.

Exakt hur det utformas får vi veta om en vecka, men detta kombinerat med de satsningar på välfärden som aviserats visar att Sverige är på rätt väg. Tack vare fler i arbete och god ekonomi finns det utrymme för välfärdsreformer såväl 2009 som 2010 enligt de fyra!

Inga kommentarer: