tisdag 8 april 2008

Som man frågar får man svar

"Folkligt ja till högre skatt" braskar Göteborgsposten och skriver om en tämligen meningslös opinionsundersökning beställd av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 85 procent svarar ja på frågan Kan du tänka dig betala högre skatt för att alla ska få bättre service eller kvalitet när det gäller sjukvården?

Det enda undersökningen visar är att det finns ett starkt stöd för gemensamt finansierad välfärd. Jag skulle själv kunna avstå någon krona extra i månaden om jag verkligen visste att den kronan innebar bättre sjukvård för oss alla. Vem skulle inte det?

Jag har tips på några andra frågor jag tycker SKL ska ha med i sin nästa undersökning: Tror du att höjda skatter är en garanti för bättre välfärd? Vad tycker du är bäst; högre skatter eller lägre skatter som används mer effektivt? Tror du att fler i arbete också leder till bättre välfärd? Hur tycker du man ska öka skatteintäkterna; genom att fler arbetar och betalar skatt eller att färre arbetar och får höjda skatter?

Läs mer i Göteborsposten här

Inga kommentarer: