torsdag 3 april 2008

Upphovsrätt på internet

Ny dag, nya möten. Just nu kulturutskottets och näringsutskottets gemensamma offentliga utfrågning om upphovsrätt på internet. Medverkar gör representanter från bransch och konsumenter, internetoperatörer, juridik och forskning. Utfrågningen varar till ca 12 och kan, om allt stämmer, följas på SVT24.

Inga kommentarer: