tisdag 19 april 2011

Juholts svek mot Sveriges unga


Idag skriver jag på Politikerbloggen om Håkan Juholt och Socialdemokraterna. I vårpropositionen presenteras fortsatta reformer för fler i arbete och fler och växande företag. En viktig jobbskapande insats är lägre moms för restaurang- och cateringtjänster. Det sänker trösklarna in på arbetsmarknaden, inte minst för unga och utlandsfödda. Socialdemokraternas nya partiordförande Håkan Juholt har dock sågat förslaget vid fotknölarna.

När Socialdemokraterna nu överger sitt vallöfte om sänkt moms för restaurangnäringen, samtidigt som man vill dubblera arbetsgivaravgiften för alla under 26 år, är det ett stort svek mot Sveriges unga och ett allvarligt hot mot en av våra viktigaste tillväxtbranscher.

Läs hela artikeln här

tisdag 12 april 2011

Nu höjer vi tempot i regelförenklingsarbetet


I senaste numret av Svenskt Näringslivs tidskrift Entreprenör skriver jag om regelförenklingsarbetet tillsammans med min kollega i Näringsutskottet, Jessica Polfjärd. För första gången någonsin sjunker företagens regelbörda. Att förenkla vardagen för Sveriges företagare och entreprenörer är en av regeringens viktigaste insatser för att skapa fler jobb och en tryggare välfärd.

Förutom att sänka de administrativa kostnaderna ser vi ett behov av att bl a samordna uppgiftslämnandet, förbättra service och tillgänglighet, samt korta handläggningstiderna. Regeringen tar nu också fram ett program för att underlätta regelförenklingsarbetet på lokal och regional nivå. Det kan handla om miljöprövning, bygglov, avfallshantering, hälsoskydd, etc. Först när vi alla arbetar tillsammans kan vi se verkliga förändringar i företagarnas vardag!

Läs hela vår artikel i senaste numret av Entreprenör!