måndag 14 april 2008

Satsning på pensionärerna

Bland de synpunkter som förs fram när man träffar väljare runt om i landet är en av de vanligare att inget görs för pensionärerna. Om och om igen har man försökt förklara att det är genom att vi får fler i arbete som pensionärerna också får det bättre eftersom pensionerna i det nya ålderspensionssystemet är knutna till genomsnittsinkomsten.

Nu börjar vi se resultatet. År 2008 och 2009 blir den årliga höjningen av pensionerna i genomsnitt 4000 respektive 6000 kronor. En kraftig uppgång jämfört med tidigare år!

På Brännpunkt i SvD idag aviserar dessutom Fredrik och de övriga alliansledarna att det nu är dags att förbättra villkoren för de sämst ställda pensionärerna. Förslagen aviseras i vårpropositionen imorgon och kommer skarpa i budgetpropositionen i höst.

Länk till SvD Brännpunkt

Inga kommentarer: