måndag 23 augusti 2010

Rekrytering utan diskriminering


Idag skriver jag och försvarsminister Sten Tolgfors på QX.se om att vi nu har infört en könsneutral rekrytering till försvaret utan diskriminering. Från och med nu sker rekrytering till Försvarsmakten helt på frivillig grund. Försvaret kommer att rekrytera kvinnor och män på exakt samma villkor. Endast intresse och lämplighet ska vara styrande vid rekrytering – inte kön eller annan grupptillhörighet.

Den nya lagstiftningen till trots så är det i det dagliga arbetet attityder förändras. Att människor känner sig kränkta eller diskriminerade inom Försvarsmakten får aldrig accepteras. Det kan handla om grabbig jargong, osynliga strukturer eller orimliga attityder.

Den värdegrund och de etiska riktlinjer och uppförandekoder som finns inom Försvarsmakten måste efterlevas varje dag. Det innebär att vissa beteenden, till exempel diskriminering eller kränkning, inte accepteras. Att värdegrunden är känd och efterlevs är ett ansvar för alla anställda inom Försvarsmakten. Det ansvaret visar man genom agerande och handling på alla nivåer - genom ökade kunskaper och genom ett tydligt ledarskap. Detta är också en nödvändighet för att vi ska ha trovärdighet i det viktiga arbete vi utför på olika platser i världen med att försvara demokrati och mänskliga rättigheter.

Inga kommentarer: