tisdag 10 augusti 2010

Mauds löfte och det rödgröna hotet


"Halverad moms gör Malmö gott" skriver Maud Olofsson på Aktuella frågor i Sydsvenskan. Hon pläderar där för Centerns förslag att halvera momsen på tjänstesektorn. Åtgärder skulle kunna öka sysselsättningen med upp till 20 procent, menar hon.

Jag håller faktiskt med Maud och Centern. En sänkt moms skulle dessutom ytterligare bidra till att göra en i många delar svart sektor vit. Under förutsättning att det inte hotar de offentliga finanserna hoppas jag därför att Centerns förslag på detta område även blir hela alliansens politik.

Halverad moms skulle underlätta för marginaliserade grupper att ta sig in på arbetsmarknaden. Visst har hon rätt, och hon påpekar att det finns 709 restauranger i Malmö som sysselsätter 3 763 personer, varav 1 540 är ungdomar. Då kan man ju fundera över vad effekten blir för dessa restauranger om de rödgröna vinner valet. Deras utlovade dubblering av arbetsgivaravgiften för unga skulle vara ett dråpslag mot hela branschen.

Totalt är ca en tredjedel av de anställda inom hotell- och restaurangnäringen under 26 år. Genom att vi har halverade arbetsgivaravgiften för unga ökade antalet sysselsatta ungdomar inom branschen med 10 procent 2009 enligt Sveriges Hotell och Restaurang företagare, SHR.

Mer om effekterna av den rödgröna avgiftshöjningen kan du läsa i den rapport som SHR släppte i juli i år. Du hittar rapporten här! Kolla gärna in deras kampanjsite http://www.sänkmomsen.nu/!

Inga kommentarer: