tisdag 10 augusti 2010

Öresund behöver möten, men framför allt handling!


När man följer debatten om Öresundsintegrationen är det lätt att få intrycket att inget händer. Det är dock inte en rättvisande bild. Mycket har hänt de senaste fyra åren. Ett tjugotal gränshinder har avskaffats och en mängd informationsinsatser har gjorts för att underlätta för de som rör sig över sundet.

Samtidigt får man också ha förståelse för att det ibland tar lite längre tid. Det är ju inte bara ett land som kan bestämma när fler länder är inblandade. Det behövs samlade insatser från BÅDE Sverige och Danmark för att det verkligen ska hända något.

Därför var det väldigt bra när svenska och danska statsråd träffades i Malmö den 15 juni för att diskutera utvecklingen i Öresundsregionen. Värd från Sverige sida var nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson. Deltog gjorde även Carl Bildt, Lena Adelsohn Liljeroth, Tobias Billström m.fl.

Möten är bra, men uppföljning och agerande är än viktigare. Därför har jag idag ställt en skriftlig fråga till Öresundsminister Cristina Husmark Pehrsson om vad som har gjorts för att följa upp det svensk-danska ministermötet. Öresundsregionens väljare förtjänar svar innan valet på hur den framtida agendan ser ut för ökad integration och minskade gränshinder över sundet!

Inga kommentarer: