onsdag 25 augusti 2010

Nytt ungdomspaket från Alliansen

Idag presenterade Alliansen ett paket för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Jag har tidigare skrivit om detta och påpekat att det som krävs är arbetslivserfarenhet och åter arbetslivserfarenhet. Att det nu kommer en rejäl lärlingssatsning är därför välkommet!

Till Expressen säger Jan Björklund helt riktigt: "Vi har tänkt fel i Sverige, alla ungdomar vill inte bli akademiker. Vi måste uppvärdera yrkesutbildningen". Vad vi nu föreslår är en ny tidsbegränsad anställningsform för elever som går lärlingsprogram inom gymnasieskolan. Förslaget kommer från utredningen ”Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv”, och innebär att man kan gå en gymnasial lärlingsutbildning och samtidigt vara anställd där den praktiska delen av utbildningen är förlagd.

Anställningen förutsätter att utbildning enligt ett utbildningskontrakt mellan skolan, arbetsplatsen och eleven pågår. Med en anställning följer också rättigheter och skyldigheter. Det innebär större trygghet både för eleven och arbetsgivaren. Samtidigt som eleven får in en fot på arbetsmarknaden.

För den som lämnat gymnasiet men är under 23 år inför vi en lärlingsprovanställning i upp till 18 månader. Då ansvarar arbetsgivaren för att arbetet kompletteras med ett utbildningsinnehåll så att man kan komplettera med de kunskaper man saknar för att sedan gå över i en fast anställning.

För att ytterligare öka kontakten med arbetsmarknaden vill vi bygga ut arbetspraktiken för korttidsarbetslösa med 6000 platser till totalt 14200 helårsplatser 2011. Vi bygger även ut satsningen på jobbcoachning till en miljard, vilket gör att antalet platser utökas med cirka 13 300 till totalt 28 300 platser.

Just jobbcoachningen älskar Mona Sahlin att håna i debatterna och föraktfullt kalla "cv-kurser". Det visar bara hur långt från verkligheten socialdemokraterna befinner sig. Det absolut vanligaste problemet man möter när man diskuterar ungdomsarbetslöshet med arbetsgivare och arbetsförmedlare är att många unga saknar kunskap om hur man faktiskt söker jobb, hur man gör sig intressant för en framtida arbetsgivare, etc.

De förslag som idag presenterats ska ställas mot de rödgrönas löfte att sno 10 miljarder från arbtesgivarna genom att dubblera arbetsgivaravgiften för alla anställda som är under 25 år. Vilken linje tror du hjälper fler unga i arbete?

Inga kommentarer: