torsdag 4 september 2008

Trista besked från Kulturutredningen

Det är spännande att följa Kulturutredningens arbete. Jag har tidigare berömt Kulturutredningen för att det är en helt fristående utredning, bemannad av personer med hög en integritet och professionell kompetens inom området. Men jag har också varnat för att en fristående utredning kan mycket väl lägga förslag som slår tillbaka rakt in i regeringen eller krockar med ens egna erfarenheter eller uppfattningar. När utredningen är klar får var och en läsa den med sina partipolitiska glasögon.

För egen del kan jag konstatera en ganska stor besvikelse över utspelet om så kallade regionala portföljer för de statliga bidragen. SvD skriver om detta idag och det finns även en intressant analys av Lars Ring i tidningen. Vi har haft portföljer på försök i Region Skåne genom den så kallade "kulturpåsen" och jag kan inte se några fördelar med detta.

Grunden måste vara att varje nivå tar ansvar för de skattemedel man är satt att förvalta. Det innebär att det statliga nivån tar ansvar för sina bidrag, den regionala nivån för sina och den kommunala för sina. Sedan kan man göra överenskommelser om samverkan på olika sätt för att uppnå största möjliga effekt.

Om vi ska dela ut statliga pengar till regionerna utan öronmärkning, kan vi lika gärna lägga ner den statliga kulturpolitiken. Hur ska man annars kunna ta ett nationellt ansvar för att skattepengarna används i enlighet med de statliga kulturpolitiska målen? Erfarenheterna från Skåne visar att Skåne inte fått samma uppräkning som andra delar av landet. Man har hamnat mellan stolarna. Ingen har velat satsa mer pengar på Skåne, eftersom man inte har vetat var pengarna i slutändan hamnar. När ingen tar ansvar, händer inte heller något.

Samtidigt är det viktigt att inse att det finns regionala skillnader. Jag har tidigare föreslagit att det statliga stödet ska delas ut genom så kallade uppdragsöverenskommelser. Det innebär i korthet att man för en dialog mellan staten och den aktuella regionen där regionen får beskriva vilka åtgärder man vill vidta för att uppfylla de statliga kulturpolitiska målen med de bidrag man får sig tilldelade. Detta skriver man sedan en uppdragsöverenskommelse om som bägge parter har att följa.

Inga kommentarer: