tisdag 30 september 2008

Frukost med Faludi


Frukostmöte i riksdagsbiblioteket med den välkände journalisten, författaren och feministen Susan Faludi som talade om sin nya bok Den amerikanska mardrömmen - bakhållet mot kvinnorna (en något starkare svensk titel än orginalets The Terror Dream. Fear and Fantasy in post-9/11 America).

Det visade sig bli ett mycket intressant föredrag. Grunden för Faludi var skillnaden i hur terrorattackerna hanterades i USA kontra Storbritannien. I UK reagerade man på attacken i tunnelbanan med att det var en kriminell handling som skulle utredas och lösas. I USA var reaktionen starkt politiserad. Mycket var också gender-färgat.

Plötsligt väcktes det gamla amerikanska idealet till liv med starka män som skulle skydda nationen, kvinnor och barn. Tidningarnas krönikor handlade om vikten av att värna den lilla världen i dessa onda tider och att gå hem och bilda familj. Time Magazine förutspådde en kommande brist på stekpannor och symaskiner. Att föda barn blev en patriotisk uppgift. De som hade en annan och ofta feministisk uppfattning som såg fiender till nationens ideal.

Enligt Faludi beror reaktionen på nedärvda myter och traditioner från generation till generation. Män ska vara starka och beskyddande. En förusättning för detta är att kvinnor är svaga och behöver beskydd. Kvinnor som gick i krig betraktades antingen som kvinnliga monster, som Lynndie England (kvinnan som sågs utföra övergrepp på fångar i Abu Graib) eller offer som behövde räddas som Jessica Lynch. Den kvinnliga soldat som fångades och fördes till irakiskt sjukhus.

I USA målades den ena skräckvisionen efter den andra upp om vilka övergrepp som förmodligen begicks mot Lynch. När amerikanska trupper i värsta kombatstil till slut skulle frita henne visade det sig att hon fick bra vård på ett irakiskt sjukhus av läkare och sköterskor. Några våldtäkter eller övergrepp hade hon inte upplevt. Även om hon själv berättade om detta så fortsatte myten odlas i hemlandet och vilka hemskheter hon måste ha utsatts för.

Faludi avslutade med att konstatera att attackerna mot World Trade Center handlade om att terrorister var motståndare till den frihet och det oberoende kvinnor i västvärlden åtnjuter. Och USA svarade inte med att värna och förstärka de friheterna utan tvärtom med ett återvändande till de klassiska könsrollerna. Det är inte utan att jag tycker att hon har en poäng.

Inga kommentarer: