onsdag 3 september 2008

Mer pengar till pensionärerna

Så blev det då klart att det blir en satsning på landets pensionärer i budgeten. Framför allt på de som har det sämst ställt. Jag har tidigare skrivit här om hur viktig jobbpolitiken är, just för att pensionerna ska kunna höjas. Så är nämligen pensionssystemet konstruerat. Det har redan tidigare stått klart att år 2008 och 2009 blir den årliga höjningen av pensionerna i genomsnitt 4000 respektive 6000 kronor. En kraftig uppgång jämfört med tidigare år!

Idag presenterades ytterligare åtgärder för att de med minst i plånboken ska få lite mer över. Det tidigare aviserade förslaget har breddats och omfattar nu drygt 90 procent av alla som vid årets ingång fyllt 65 år. Det nya förslaget innebär en årlig skattelättnad för en pensionär med ingen eller låg inkomstpension på 2 300-3 500 kronor, beroende på bland annat kommunalskatt och ålder. Till detta ska alltså läggas den pensionshöjning ovan som beror på att fler kommer i arbete.

För att kunna nå ut brett så ser vi också till att de som har sin försörjning via äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg ska omfattas. Även förbehållsbeloppet vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen höjs till följd av förslaget. Totalt uppgår satsningen till cirka 2 miljarder kronor per år.

Inga kommentarer: