måndag 22 september 2008

Moderna till Malmö


Idag var det presskonferens på Rooseum där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Moderna museets chef Lars Nittve tillsammans med region och kommun presenterade satsningen på Moderna museet Malmö

Rooseum grundades 1988 av finansmannen och konstsamlaren Fredrik Roos med hans samling av nordisk samtidskonst som bas. Efter Roos död 1991 drevs museet vidare av en stiftelse med Malmö stad, familjen Roos och det danska konstmuseet Louisiana som huvudmän. Rooseum blev ett viktigt nav för samtidskonsten i Sverige och ett av Malmös mest kända varumärken utomlands. Med hjälp av flera privata sponsorer kunde man presentera utställningar som gav stort internationellt eko.

De senaste åren har dock tunga moln vilat över verksamheten. Stor osäkerhet har rått kring vad som ska hända med den fantastiska byggnaden. Nu är det alltså klart att det blir Moderna museet som öppnar filial under namnet ”Moderna museet Malmö”. Vi är många som kämpat för att detta ska bli verklighet.

Projektet samfinansieras mellan Region Skåne, staten och Malmö stad. I stadsbudgeten för 2008 finns 3 miljoner kronor särskilt avsatta. Moderna museet tillförs ytterligare en miljon kronor från och med 2009 samt ytterligare en miljon kronor fr.o.m. 2010.
Enligt Sydsvenskan kommer Moderna museet Malmö att visa tre stora utställningar per år, varav två med samtidsinriktning.

Det här är riktigt bra för Moderna, och även för Malmö. Det gäller dock att Malmö nu inte slår sig till ro med detta utan passar på att göra en större satsning på bildkonsten för att kunna dra full nytta av Moderna. Att Malmö Konstmuseum får nya egna lokaler står med andra ord fortsatt högt på agendan!

Inga kommentarer: