onsdag 17 september 2008

Äktenskapsbalk på gång!


Så är det då klart att det kommer en proposition om ny äktenskapsbalk under hösten. När regeringen igår presenterade sin propositionslista står det att justitiedepartementet kommer presentera en proposition om ny äktenskapsbalk i december.

Att så skulle ske är egentligen inte förvånande. Det är ju precis vad statsministern utlovat! Nu utgår jag från att det är just en samlad könsneutral äktenskapsbalk man föreslår.

Familjer ser olika ut, och måste få se olika ut. Vissa väljer att gifta sig, andra inte. Att två personer väljer att befästa sin kärlek till varandra i ett äktenskap tycker jag är positivt - oavsett vilket kön personerna har. Den möjligheten till trygg familjebildning måste få omfatta alla.

Det behövs en familjelagstiftning som ger svar på de relationer som är reella i Sverige. Heterosexuella par och homosexuella par väljer redan idag att leva tillsammans i äktenskap och för detta krävs en gemensam lagstiftning som står utan värdering dem emellan. Lagstiftning skall ha sin bas i hur samhället de facto ser ut, inte i önsketänkande bakom politiska skygglappar.

Nu vill jag se att den här regeringen tar bort de lagar som står i vägen för människors kärlek till varandra!

Läs mina tidigare inlägg om könsneutrala äktenskap här

Inga kommentarer: