torsdag 4 september 2008

Spännande om Öresundskultur!


Desto mer spännande tankar (än de jag skriver om nedan) står det om i Sydsvenskan idag. Musik i Syd tar initiativ för utökat samarbete över Öresund. Bättre kultursamarbete, mer kultursponsring och en fond för kulturprojekt står på agendan.

Välkomna initiativ som man nu söker stöd från EU's interreg-program för att kunna förverkliga. Det handlar om ett samspel mellan politiska instanser, näringslivet och kulturinstitutionerna i Öresundsregionen.

Martin Martinsson, vd för Musik i Syd, pekar på behovet av en ny lagstiftning i Sverige där kultursponsring får samma villkor som sponsring av idrott. Detta instämmer jag i. Vi har ett beslut om detta från den moderata partistämman, den moderata kulturkommittén i riksdagen har lagt förslag om det och alliansen i kulturutskottet är enig. Nu återstår bara för finansdepartementet att leverera!

Men det krävs mer än lagstiftning. Jag medverkade i våras vid ett Timbro-arrangerat seminarium där det framkom att det också finns stora skillnader i Skatteverkets praxis i de olika länderna. I Danmark finns det såväl en tradition som tydliga direktiv att hellre fria än fälla när det gäller kultursponsring.

Inga kommentarer: