tisdag 9 september 2008

Glada besked från Kulturutredningen

För några dagar sedan skrev jag om den pågående Kulturutredningen och uttryckte min stora besvikelse över att utredningen verkade förespråka en modell med "portföljer" eller "kulturpåsar" enligt den modell som finns i Skåne. Jag skrev då att jag föredrog en modell med uppdragsöverenskommelser där man för en dialog om hur en region vill uppfylla de nationella kulturpolitiska målen och att man sedan skriver en långsiktigt överenskommelse om att staten för över pengar för att detta ska kunna uppnås.

Därför blev jag riktigt glad när jag i dagens SvD läser ett debattinlägg av Maria Eka och Per Svenson från utredningens kansli. Man skriver att det system man diskuterar innebär att stödet ska fördelas till lansting/regioner efter diskussioner med staten. "Tanken är att dessa överläggningar ska leda fram till tre- till femåriga överenskommelser som är en förutsättning för att modellan ska fungera ur ett nationellt kulturpolitiskt perspektiv. Det handlar alltså inte om att skicka över en klumpsumma utan öronmärkning." Och lite senare: "...för att staten ska gå in med finansiering krävs att verksamheten anknyter till målen för den nationella kulturpolitiken".

Jag har tidigare skrivit att en fristående utredning får finna sig i att få kritik, men det innebär inte att man inte ska ge beröm när man håller med! :)

Inga kommentarer: