torsdag 5 februari 2009

PRESS: Använd EU-ordförandeskapet för att bryta gränshinder i Öresund

I hopp om att tillvarata EU-ordförandeskapet för att bryta integrationshinder i Öresundsregionen har Olof Lavesson (M) agerat genom att skicka en interpellation till nordiska samarbetsministern Christina Husmark Pehrsson (M).

Cristina Husmark Pehrsson (m), nordisk samarbetsminister, har tidigare meddelat att regeringen nu tänker lyfta gränshinderfrågorna även till EU-nivå.

- Det är positivt att integrationshindren i öresundsregionen nu även tas upp på EU-nivå, säger Olof Lavesson.

- EU har som grundläggande uppgift är att främja fri rörlighet. De hinder vi ser i Europas gränsregioner går stick i stäv med detta, EU har därför ett ansvar att bidra till att dessa gränshinder undanröjs, fortsätter han.

- Den 1 juli börjar Sveriges EU-ordförandeskap. Med min interpellation vill jag väcka frågan om hur vi kan använda ordförandeskapet för att bryta gränshinder i Öresundsregionen, avslutar han.

Interpellationen: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GW10310

Inga kommentarer: