tisdag 27 januari 2009

Märkligt europaperspektiv på Sydsvenskan

Igår skrev Sydsvenskan att regeringen nu begär hjälp från EU-kommissionen med att undanröja gränshinder. Att så sker är egentligen utmärkt och det är märkligt att frågan inte har lyfts till EU-nivå tidigare.

I Öresundsregionen har vi lätt för att stirra oss blinda på vår egen region och missar ofta att liknande problematik finns på fler håll. Både i vårt eget land, med Haparandaregionen som kanske främsta exempel, men också ute i övriga Europa. Grundtanken med den europeiska unionen bygger på de fyra friheterna, dvs att personer, varor, tjänster och kapital skall kunna röra sig fritt inom medlemsländerna. De hinder vi ser i gränsregioner går stick i stäv med detta, EU har därför ett ansvar att bidra till att dessa gränshinder undanröjs.

Att Sverige nu gör detta till en prioriterad fråga under EU-ordförandeskapet borde vara särskilt välkommet i Öresundsregionen.

Häromdagen efterlyste Sydsvenskan nomineringar till det Europapris tidningen årligen delar ut sedan 1987. Över huvud taget har Sydsvenskan genom åren gjort sig kända för att ofta ha ett mer europeiskt perspektiv på sin ledarsida än många av konkurrenterna. Därför känns det lite märkligt när tidningens politiska chefredaktör Heidi Avellan idag helt verkar missa europaperspektivet i gränshindersfrågorna.

Avellan ser regeringens initiativ som bekräftelse på ett misslyckande. Antingen har "regeringen fått nog" eller också "har den misslyckats en gång för mycket". Avellan går till och med så långt så att hon tolkar regeringen som att Öresundsfrågorna nu "flyttas" från nordisk till europeisk nivå.

Märkligt.

Att regeringen de facto prioriterat Öresundsfrågorna kan inte ha undgått någon. Diskussionerna med Danmark har intensifierats avsevärt de senaste åren. De båda arbetsmarknadsministrarnas gemensamma rapport "Två länder, en arbetsmarknad" är en god avsiktsförklaring och mycket har redan skett.

Några exempel: De som arbetspendlar över sundet börjar nu få ett förenklat regelverk och större trygghet när det gäller a-kassa. Det gäller både de som jobbar hel- och deltid. Högskolemomsen avskaffas så att universiteten på båda sidor sundet kan konkurrera på lika villkor. En socialförsäkringsportal är öppnad på nätet för att underlätta flytt till annat land. Gränshinderforum rapporterar, på uppdrag av Fredrik Reinfeldt och hans nordiska statsministerkollegor, kontinuerligt om nya gränshinder.

Själv har jag sedan jag kom in i riksdagen även arbetat hårt med att få bort undantaget i den s k montörsregeln, vilken diskriminerar hela bemanningsbranschen. Denna fråga står nu tack och lov högt på den svenska regeringens prioriteringslista.

På motsatt sida i dagens tidning skriver Magnus Jiborn, ny redaktör för Aktuella frågor, att tidningens debattforum nu kliver ut på nätet. Detta blev jag själv varse härom veckan när en utlovad publicering i tidningen i rask fart istället flyttades till nätet. Artikeln handlade om allt det som faktiskt görs och behöver göras i Öresundsfrågorna. Undertecknare var jag själv och "öresundsminister" Cristina Husmark Pehrsson. Om du, liksom kanske Sydsvenskans ledarredaktion, missade artikeln så finns det en länk här.

Mycket mer behöver givetvis göras. Där har Avellan rätt. Och det görs. På svensk nivå, på nordisk nivå och förhoppningsvis snart ÄVEN på europeisk nivå. Som riksdagsledamot från Malmö tänker jag fortsätta driva på, och det är jag ganska övertygad om att även Sydsvenskan kommer att göra! :)

Inga kommentarer: