torsdag 19 februari 2009

Tänk om, när det gäller medborgarskapet!

Jag har medvetet väntat med att kommentera det utspel som moderaternas integrationspolitiska grupp gjorde på DN Debatt i tisdags. Jag ville först försöka se igenom de övertoner som präglat debatten den här veckan.

För det första tycker jag att det är många bra förslag som nu presenteras. Många förslag är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett ännu öppnare land för den som vill leva i Sverige och bygga sin framtid här. Några bra förslag är att man nu får en tydligare styrning av boende till orter där man kan få arbete och bostad, att man får rätt till snabbare besked på sin asylansökan och en mer rättssäker asylprocess, att introduktionen av nyanlända förbättras, men också att man är tydlig med att utländska medborgare som begår grova brott här lättare ska kunna utvisas.

På en punkt håller jag dock inte med. Föga förvånande är det den om att medborgarskap ska kunna återkallas.

Jag är för en "lika för alla"-princip. Alla ska följa svenska lagar och regler, oavsett ursprung. Alla ska kunna ha ett jobb att försörja sig på, oavsett ursprung. Alla har rätt till ett jämlikt och demokratiskt samhälle, oavsett ursprung. Och alla medborgare ska kunna känna sig trygga i sitt medborgarskap, oavsett ursprung.

Ett medborgarskap är ett medborgarskap. Vi har inte olika klasser av medborgarskap. Vissa sitter inte "lösare" än andra. Det här är en viktig och grundläggande princip.

Jag vet inte hur stort problemet med medborgarskap på falska grunder är. Men om folk kan smussla till sig medborgarskap genom falsk identitet, hot eller mutor, är det något som är allvarligt fel i vår process för att tilldela människor svenskt medborgarskap. Då måste vi se över vägen fram till medborgarskapet och ändra rutinerna.

Jag tycker att det ska vara rätt hårda krav för medborgarskap i Sverige. Att detta gäller formella frågor som identitetshandligar etc, är givetvis självklart. Men jag tycker också det är rimligt att man om man vill bygga sin framtid här som svensk medborgare ska man behärska språket och visa kunnighet om svenska lagar och regler.

Detta för att den som fått medborgarskap ska betraktas som en precis lika god svensk som den som är född här och har sitt ursprung i landet. Jag tycker att USA är ett föregångsland. "To be a proud american" är en rättighet även för den som invandrat. Jag vill att de som bor här ska känna sig trygga och stolta över att få vara med och bygga framtidens Sverige - detta oavsett vilket land man är född i. Sydsvenskan skrev igår att medborgarskapet har en viktig roll att spela. "Som enande kraft. För ett Sverige byggt på 'vi och vi' snarare än 'vi och dom'. " Jag håller med.

1 kommentar:

Mike sa...

Mig förvånar det föga.

Har alltid misstänkt att regeringen kryllar av smygnazister.

vänta tils nyheten når länder utomlands.


snyggt jobbat Statsministern.

du lyckades precis sänka sverige mera.