torsdag 12 februari 2009

Kulturtätt på Lava och "Veckans Parlör"

Så har då Kulturutredningen och Skuggutredningen avlöst varandras presentationer på Lava på Kulturhuset i Stockholm.

Skuggutredningen har presenterats i omgångar, bland annat med maratonuppläsning på Orionteatern. Idag presenterade man framför allt Tankesmedjan Det Osynliga, som man presenterar som en "obunden intresseorganisation vars uppgift är att analysera, bevaka och i media kommentera och debattera den kulturpolitiska utvecklingen inom scenkonstområdet i Sverige". Jag tycker att såväl Skuggutredningen som Det Osynliga är uppfriskande och omskakande, ibland konserverande, men framför allt välkomna initiativ i kulturdebatten.

Idag presenterades boken "Parlören - En ordbok för icke mätbara värden". Man har helt enkelt bett en rad aktiva kulturarbetare, kulturekonomer och filosofer välja ut ett ord man tycker är viktigt, eller uppfinna ett nytt, och definiera det. Totalt har det blivit 183 ord. Udden är ofta riktad mot mer än ett håll.

För mig är detta precis vad kulturpolitik handlar om - REFLEKTION. En berättelse, ett begrepp eller ett ord att reflektera över. Ord eller bilder som gör skillnad och som får att se saker och skeenden ur nya perspektiv.

Framöver kommer jag därför varje måndag presentera "Veckans Parlör" - ett icke mätbart värde att fundera över under veckan som kommer. Vi behöver mer reflektion och mer eftertanke. Vi behöver fundera mer över det vi ofta ser som självklart, eller kanske inte ens ser över huvud taget. Vi behöver bli mer förbannade, mer upprörda, men kanske också mer tacksamma.

Eftersom detta är första veckan kommer första ordet redan idag, sedan som sagt måndagar med början nu på måndag!

Ett särskilt tack till Det Osynliga som gett mig tillstånd att citera fritt ur boken. Det är definitivt inte alltid vi är överens, men ni är en ovärderlig del av kulturdebatten. Eller som ni själva skriver att konsten ska vara - en illojal samhällspelare.

Inga kommentarer: