torsdag 5 februari 2009

Historisk uppgörelse sätter fokus på (s)

Så blev det idag klart att alliansen enats om en ny energipolitik! Det är dessutom en riktigt bra uppgörelse. Från ett tidigare skyttegravskrig har såväl Centern som KD idag en mer pragmatisk inställning till framtidens energiförsörjning. På andra sidan har vi "klassiska" kärnkraftsförespråkare också en betydligt mer nyanserad bild på hur vi ska kunna gå över till förnyelsebar energi.

Uppgörelsen är bra ur flera perspektiv tycker jag. För det första finns det ett tydligt klimatfokus. I uppgörelsen ligger att vi ska göra Sverige oberoende av fossila bränslen för uppvärmning till 2020. Det innebär att energiförsörjningen framöver kommer vila på tre ben. Kärnkraft, vattenkraft och förnybar energi, företrädelsevis vindkraft.

För det andra säkrar vi industrins överlevnad och jobben. Om inte Sveriges ekonomi även framöver står stark finns det heller inga resurser att hantera välfärden och en offensiv klimatpolitik.

För det tredje innebär dagens besked att vi i framtiden kan klara vår egen energiförsörjning och inte behöver importera varken kol- olje, eller för den delen kärnkraft från mindre säkra kärnkraftverk.

För det fjärde finns det nu en möjlighet till en bred politisk överenskommelse över blockgränsen. Men det innebär å andra sidan att (S) nu måste sätta ner foten. Redan har såväl företrädare för (S) i Oxelösund som starka LO-förbund som Pappers uppmanat Mona Sahlin att gå med på en uppgörelse. Än så länge verkar dock Sahlin istället välja Peter Erikssons sällskap och kallar uppgörelsen för undermålig. jag håller med Jan Björklund som enligt SvD säger att Sahlin bör "lyssna mer på LO än Miljöpartiet".

I Sydsvenskan spekuleras redan om detta nu innebär att Barsebäck kan få nytt liv. Även om jag är en av de första att beklaga Barsebäcks nedstängning, det var trots allt ett av våra modernaste kärnkraftverk, får man nog i sanningens namn inse att loppet nog är kört när det gäller en återuppöppning.

Dels ligger det inte i dagens överenskommelse. Där sägs rakt ut att taket även i fortsättningen ska ligga på tio reaktorer och att det nu handlar om att kunna byta ut gamla reaktorer mot nya. Och dels har redan avvecklingen av Barsebäck kommit så långt att det är tveksamt om en återuppöppning är ekonomiskt försvarbar.

Istället får man glädjas åt att Sverige nu även i fortsättningen har goda förutsättningar för en tryggad energiförsörjning med låga utsläpp. Även om reaktorerna inte finns i Skåne.

Inga kommentarer: