måndag 16 februari 2009

Veckans parlör: KULTURPOLITIK


» Kulturpolitikens främsta uppgift är att skapa och vidmakthålla en kulturens infrastruktur (alltifrån fasta institutioner till ett generöst konstnärsstöd) där ett fritt och i grunden okontrollerbart kulturliv kan odlas. «
Bengt Göransson, tidigare kulturminister (s)

» Kulturpolitiken tar sikte på sådan konst osm inte kan överleva på marknadens villkor. Den värnar yttrandefriheten genom att frigöra konsten från påtryckningar eller krav från uppdragsgivare. Den demokratiska offentliga handen är den bästa garantin för långsiktighet och mångfald. Det är precis som med forskningen. «
Carl Tham, tidigare energiminister (fp) och utbildningsminister (s)

» Kulturpolitik i korthet: Staten betalar och håller sedan käften! «
Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, Lunds Universitet

Varje måndag presenterar jag ett ord att fundera och reflektera över under veckan. Publiceringen här sker med vänligt tillstånd från Det Osynliga. Orden och deras identifieringar kommer från "Parlören - en ordbok för icke mätbara värden", som är framtagen av tankesmedjan Det Osynliga i samarbete med Natur & Kultur. Den går att beställa genom bokförlaget Vulcan.

Inga kommentarer: