torsdag 12 februari 2009

Veckans Parlör: ETNOPORR


» Etnoporr är ett begrepp för flera tendenser i samhället. Etnoporr är ett synliggörande och en kritik av hur politiker, myndigheter, media och akademiker etnicitetsstämplar sociala problem. Istället för att tala om de sociala problem som finns; fattigdom, arbetslöshet, boendeproblem, diskriminering på arbetsmarknaden, så pratar man om att det finns folk som inte kan prata svenska, eller folk inte vill integrera sig i det svenska samhället.

Etnoporr är också ett uttryck för vad media gör när de rycker ut i förorten för att leta kravllbilder, hotfulla och kriminella ungdomar och religiösa friskolor med slöjbeklädda barn.

Etnoporr är en vilja att exotifiera den andre, låta invandraren symbolisera det icke svenska: avsaknaden av svenska värderingar som anses vaar goda till skillnad från invandrarens som är onda.

Etnoporren hjälper dem som söker efter roten till svenska problem att hitta svaren på andra platser eller i andra kulturer. Istället för att se att problem som finns i Sverige är svenska problem. «
America Vera-Zavala, dramatiker

» Etnoporr. När man skapar ett politiskt korrekt projekt med invandrare bara för att erhålla pengar. «
Stina Oscarson, regissör


Varje måndag presenterar jag ett ord att fundera och reflektera över under veckan. Orden och deras identifieringar kommer från "Parlören - en ordbok för icke mätbara värden", som är framtagen av tankesmedjan Det Osynliga i samarbete med Natur & Kultur. Den går att beställa genom bokförlaget Vulcan.

Inga kommentarer: