måndag 23 februari 2009

Veckans Parlör: VISION


Denna vecka funderar vi över ordet VISION.

» Vision. En föreställning om ett bättre livsalternativ. Själens kompass som anger den riktning i vilken man strävar. «
Stina Oscarson, regissör

» Vision. Är bron mellan fantasi och verklighet samt det nödvändiga ansvaret för framtiden. «
Evelina Wahlqvist, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg

» Vision. Osynlig längtan. «
Ann-Sofie Bárány, psykoanalytiker och dramatiker

Varje måndag presenterar jag ett ord att fundera och reflektera över under veckan. Publiceringen här sker med vänligt tillstånd från Det Osynliga. Orden och deras identifieringar kommer från "Parlören - en ordbok för icke mätbara värden", som är framtagen av tankesmedjan Det Osynliga i samarbete med Natur & Kultur. Den går att beställa genom bokförlaget Vulcan.

Inga kommentarer: