tisdag 17 februari 2009

Poellinger om konstprovokationer

Skickar idag en länk till Clemens Poellingers krönika i SvD om konstprovokationer, apropå diskussionen om Konstfackselevernas avgångsarbeten. Det är en välformulerad text och Poellinger uttrycker mycket av hur jag själv ser på den debatt som nu pågår. Mer om mina egna tankar hittar du i det inlägg jag skrev igår där jag bland annat ställde frågan om vad jag som kulturpolitiker egentligen kan eller får tycka om konsten och dess uttryck.

Inga kommentarer: