torsdag 19 februari 2009

Sodom och Gomorra?

I min personvalskampanj inför valet 2006 var ett av mina löften att driva frågan om en könsneutral äktenskapsbalk. När jag började göra detta i Moderaterna i mitten av 90-talet var det ingen kioskvältare precis. Inte heller i MUF när vi debatterade frågan där några år tidigare.

För mig har det alltid handlat om kärnan i moderat politik. Rätten att själv får bestämma över hur man vill leva sitt liv, rätten till trygghet oavsett samlevnadsform, och friheten från moraliska pekpinnar från andra. Att mitt parti då inte kunde inse vad som faktiskt är moderata grundvärden förvånade mig. Men lika förvånad och upprörd som jag då var, lika stolt är jag över den vandring Moderaterna har gjort och att jag fått vara med och bidra till den.

I veckan blev det klart att sex av riksdagens partier nu samlar sig till ett gemensamt förslag till ny äktenskapslagstiftning. Kanonbra. Den här frågan är oändligt mycket viktigare än partipolitisk prestige. Det har jag skrivit flera gånger tidigare om här på bloggen.

Debatten kommer dock att fortsätta. Idag skriver två om mina kära riksdagskollegor på SvD Brännpunkt. Deras slutsats den här gången är tankemässig krumelur där de tycker att det är diskriminerande att samfunden själva får välja om de vill viga samkönade par eller inte. Jag säger krumelur för deras syfte är ingalunda allas rätt att ingå äktenskap, nej istället handlar det om att man fortsatt vill värna äktenskapsbegreppet för man och kvinna.

Det här blir lika krångligt som kd-förslaget om en helt civlilrättslig ceremoni, skild från samfunden. Men sanningen är att det aldrig varit fråga om ett förslag för att inkludera alla, utan istället försäkra sig om ett regelsystem där vissa fortsatt exkluderas. Hellre än att släppa in samkönade i äktenskapets trygga famn, låser man kyrkdörren för alla. När Kristdemokraterna har fört fram sitt förslag har otaliga liberala ledarsidor jublat. Det är förvånande. Sydsvenskans ledarsida skrev träffande om denna medielogik den 23 januari under rubriken "Gå inte på KD-bluffen".

Nåväl. Nu går vi om några veckor till kammaren och det finns ett brett stöd för majoritetsförslaget. Den 1 maj kan alla vigas borgerligt på samma villkor, troligen följer kyrkorna efter lite senare i år.

För er som fortfarande tror att det blir Sodom och Gomorra bifogar jag en länk till följande filmklipp. Ja, hujedamej så otäckt det kan bli.... ;)

1 kommentar:

Anonym sa...

Kd och Alf Svensson hycklar i äktenskapsdebatten.

Det är viktigt att berätta att kd INTE är för civilÄKTENSKSAP.

Tvärtom vill kd avskaffa ordet äktenskap från lagboken eftersom de inte tycker att samkönade par är värda att ingå äktenskap. Det är kränkande mot de homopar som vill gifta sig.

Dessutom skulle med kd-alternativet Sverige bli det första landet i Europa som inte tillåter några par att ingå äktenskap. Det är inte förenligt med FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som säger att par har rätt att ingå äktenskap. Däremot säger förklaringen inte något om vilka par som ska få gifta sig annat än det ska vara vuxna och att de ska göra det frivilligt.

Dessutom är kristdemokraternas argument att äktenskapslagen och partnerskapslagen redan är juridiskt lika (som ett försök till argument emot en könsneutral äktenskapslag) hycklande eftersom kd ännu idag 2009 vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera, även avskaffa rätten för samkönade par till närståendeadoptioner, alltså att ge ökad juridisk trygghet åt barn som redan bor i homofamiljer. Sedan vill kd även avskaffa lesbiska kvinnors möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Kd är alltså inte INTE för lika juridiska rättigheter för samkönade och olikkönade par.

Även kd:s oro för att samfunden ska diskriminera homopar blir något hycklande eftersom kd i många år jobbat för att borgerliga vigselförrättare (som representerar det offentliga vilket präster, imamer, rabbiner etc inte gör) ska ha rätt att vägra vara partnerskapsförrättare. Alltså har kd jobbat i flera år för att borgerliga vigselförrättare ska ha rätt att diskriminera. Då var det alltså inte så noga att myndighetsutövare och vigselförrättare ska ge service åt alla som har rätt att gifta sig. Faktum är att kd som ensamt parti röstade NEJ när riksdagen 2006 beslutade att slå ihop uppdragen som borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare till ett gemensamt uppdrag så att den som viger heteropar även måste vara skyldig viga homopar och vice verca.

Notera dessutom till sist att de religiösa samfunden har rätt att vägra viga vilka par de vill med förslaget från m, c, fp, s, v och mp. De kan alltså vägra viga svarta par, grönhåriga par etc. Så är det för övrigt redan idag i praxis.

Tyvärr Affe. Tråkigt för dig att jag förstör ditt desperata försök till sympati för kd-alternativet genom att redovisa fakta men ibland är det viktigt att göra det.

Bengt Held