fredag 1 augusti 2008

Obalans i Öresundsregionen

I onsdags hade jag en debattartikel i Kvällsposten om Öresundsregionen. Det råder obalans på arbetsmarknaden mellan de två sidorna om Sundet. Danmark har ett övertag genom bättre regler för företag än vad Sverige har. Med högre skatter, lägre löner och i jämförelse orimligt höga arbetsgivaravgifter kan skånska företag inte hävda sig i konkurrensen om arbetskraften.

Om Sverige får fortsätta att slå i underläge mot Danmark kommer obalansen att öka, något som försvårar arbetet med att göra Öresundsregionen till en av Europas största och mest expansiva handelsregioner. Läs artikeln här!

Inga kommentarer: