torsdag 21 augusti 2008

Blodgivningsförbud hävs? Nja...


Socialstyrelsen vill göra det möjligt för män som har haft sex med män att ge blod rapporterar Svenska Dagbladet. Sydsvenskan publicerade nyheten redan igår. "Äntligen!" vill man utropa! Idag utestängs många från att bli blodgivare, inte på grund av ett eventuellt riskbeteende utan på grund av grupptillhörighet. Det är givetvis orimligt. Jag har därför motionerat om detta i riksdagen och länge drivit frågan om blodgivning på lika villkor.

Det är ingen rättighet att få ge blod. Däremot är det en rättighet att få blod när man behöver det. Blodgivning räddar liv. Samtidigt är blod en bristvara. Enligt dagens regler är en man som haft sex med en annan man avstängd från blodgivning på livstid. Risken bedöms vara för stor. Detta oavsett hur den aktuelle mannen levt sitt liv. Själv har jag levt i en fast relation i tio år. Jag har heterosexuella kompisar som inte helt sällan följer med någon hem från krogen och som byter partner ganska ofta. Inget fel i detta. De är ansvarstagande människor och om de inte byter sexpartner på tre månader är de välkomna att lämna blod igen. Jag är inte välkommen.

Det behöver sättas större fokus på de risker eventuella blodgivare utsätter sig för genom sitt levnadssätt oavsett vilken grupp i samhället de tillhör. Det är självklart att den som uppvisar ett riskbeteende inte heller ska lämna blod. Därför är det också rimligt att män som har sex med män och som utsatt sig för någon som helst risk för hivsmitta inte heller kan vara blodgivare. Samma regler bör givetvis gälla heterosexuella män och kvinnor som utsatt sig för liknande risker.

Nu vill alltså Socialstyrelsen ändra reglerna. Jättebra! Eller?

Enligt de nya reglerna införs en regel om sex månaders gräns sedan en man haft sex med en annan man. För heterosexuella är gränsen tre månader om man bytt sexpartner. Fortfarande är det alltså inte riskbeteendet som står i fokus utan grupptillhörigheten. För de nya reglerna gäller även de som lever i fasta relationer. Om du så haft samma partner i tio år är det ändå sex månaders celibat som gäller för blodgivning om du råkar vara homosexuell. Bög-genen lever och frodas hos Socialstyrelsen.

Om nu reglerna trots allt ändras, och visst är det ett stort steg i rätt riktning, blir nästa naturliga fråga varför homosexuella fortsatt ska vara avstängda från organdonation. För så är det. Skulle någon av oss drabbas av problem som kräver nya organ gäller det att hoppas på att det finns en heterosexuell donator i närheten. För oavsett hur stort och livsviktigt vårt behov är, sätter samhället fortfarande stopp om donatorn skulle råkat vara homosexuell.

Inga kommentarer: