fredag 11 januari 2008

Studio Ett om fria entréer på statliga museer

Jag medverkade i eftermiddags i radions Studio Ett och debatterade fri entré-reform på de statliga museerna med min kulturutskottskollega Cecilia Wikström (fp) som nu har bytt fot och är för fria entréer.

Det är viktigt att komma ihåg att frågan gäller 19 statliga museer av totalt ca 800 museer i Sverige. Sexton av muséerna ligger i Stockholm. När det gäller besökarna som kom var ca en fjärdedel utländska turister. Ytterligare 40 procent var boende i Stockholmsregionen. Någon stor reform för kultur i hela landet var det alltså inte frågan om.

I själva sakfrågan tycker jag egentligen att det är rätt självklart att man betalar en liten avgift för att gå på museum. Det kostar ca 50-70 kronor i entré. Det innebär att entrén redan är hårt subventionerad. Samtidigt har vi sedan valet sänkt skatten för låg- och mellaninkomsttagare med ca 1000:- i månaden.

Vi har valt att behålla fri entré för barn och unga upp till 19 år. Dessutom har vi faktiskt kunna satsa 50 extra miljoner på att bevara och utveckla kulturarvet. Det känns faktiskt mer relevant för mig och även, tror jag, för de som kommer och besöker museerna.

När det gäller den så kallade splittringen i alliansen är jag inte så orolig. Det var en helt enig regering som lade förslag om att ta bort de fria entréerna för vuxna. Det var en helt enig allians i riksdagen som röstade igenom det hela, inklusive Cecilia Wikström. Nu har Folkpartiet haft landsmöte och det finns uppenbarligen lite olika uppfattningar i partiet om det hela. Det tycker jag man kan ha respekt för.

För den som vill höra debatten går det bra här: Studio Ett

Inga kommentarer: