måndag 14 januari 2008

Biblioteket i Alexandria
Eftermiddagen har spenderats i det nya Biblioteca Alexandrina, ritat av det nordska arkitektkontoret Snøhetta och uppfört på samma plats som den antika världens största bibliotek, grundat på 200-talet f Kr. Från att i Kairo diskuterat krockar mellan olika religioner kom besöket här att handla om Alexandrias tradition som smältdegel. Dr Mohamed Awad gav spännande exempel på hur olika religioner och såväl egyptisk som grekisk och romersk kultur präglat stadens framväxt. Det var inte svårt att dra paralleller till gårdagens samtal om de olika bilderna av islamiseringen av det egyptiska samhället. I Alexandria menar man att man alltid kunnat samexistera tidigare, så varför inte nu? Eller som Dr Awad avslutade "Does it have to be 'either or'? Why not 'this and that'?"

Inga kommentarer: