onsdag 16 januari 2008

Äktenskap viktigare än politisk prestige

Äntligen kommer jag slippa att behöva ljuga när jag säger att jag är gift med Cristofer! Detta sedan det igår kom besked från regeringen om att en proposition kommer att läggas om könsneutrala äktenskap. Ett tydligt och efterlängtat besked för många som arbetat för en förändring.

När jag kandiderade till riksdagen var en könsneutral äktenskapslagstiftning en av mina huvudfrågor. Mona Sahlin har gjort tafatta försök att vara unik talesman i HBT-frågor. De tidigare socialdemokratiska regeringarna hade över ett årtionde på sig att driva igenom en könsneutral äktenskapsbalk. Något man helt misslyckades med. Därför är det också svårt att ta deras rop på en snabbare handläggning på allvar. Jag utgår ifrån att man lägger partipolitisk prestige åt sidan och istället medverkar till att det blir en bred majoritet i riksdagen.

Det är viktigt att den kommande lagstiftningen utformas på ett långsiktigt och bra sätt – därför förutsätter jag att socialdemokraterna drar tillbaka sitt utskottsförslag. Något annat vore både oärligt och populistiskt!

Inga kommentarer: