söndag 13 januari 2008

al-Azharuniversitetet

Dagen började med besök på al-Azharuniversitetet. Hit kommer muslimer från hela världen för att studera islamisk rätt, Koranen och många andra traditionella ämnen. Universitetet är världens största muslimska universitet och det mest ärofyllda i den sunnimuslimska världen.

Vi träffade Mr Gafaar Abdo Salaam, generalsekreterare för the Islamic Universities League som är en sammanslutning av ungefär 150 universitet världen över med muslimska eller arabiska fakulteter. Samtalet kom till stora delar att handla om olika syn och olika kulturer, dels mellan islam och andra religioner och dels mellan väst och arabvärlden.

Mr Salaam ville betona islam som fredlig religion och att han arbetar mycket aktivt mot den politiska islamismen och den extremism som följer i dess spår. "Jihad is a matter of defence, not aggression".

När det gäller mänskliga rättigheter menade han att det inte är någon större skillnad i synen mellan olika religioner, däremot kan det finnas det i olika länders lagstiftning.

Under de samtal jag haft här hittills med personer utanför de officiella institutionerna framgår det väldigt tydligt att de skillnaderna är väldigt stora. Såväl vad gäller MR som synen på pressfrihet, frihet att organisera sig och rätten att ställa upp i öppna val.

Inga kommentarer: