torsdag 17 januari 2008

Mänskliga rättigheter i Egypten?

Många av våra diskussioner här har rört mänskliga rättigheter. Jag kommer skriva mer om detta när jag kommer hem, men det är helt klart att vi inte har samma värderingar när det kommer till mänskliga rättigheter som Egypten.

Idag besökte vi National Human Council for Human Rights (NHCR) och träffade dess generalsekreterare, ambassadör Mokhless Kotb. NHCR är rådgivande organ och inte exekutivt. Det är i viss mån oberoende, men som generalsekreteraren sade så är fullt oberoende inte helt förenligt med landets lagstiftning. Rådet får därför mycket kritik från allmänhet och organisationer för att vara marionetter till regeringen och en fasad för omvärlden.

Även om kritiken enligt in egen uppfattning nog är berättigad så åstadkommer man trots allt en del. Varje år produceras en tydlig rapport som tar upp hur mänskliga rättigheter efterlevs i Egypten. Man ligger på regeringen om förändringar och försöker fånga upp klagomål från allmänheten. Problemet är, vilket rådet medger, att regeringen inte är skyldig att följa rapporten eller klagomålen.

De stora problemet är enligt generalsekreteraren att stora delar av arabvärlden saknar en "culture of human rights". Stora delar av befolkningen har värderingar som säger att du är bättre för att du är man, muslim, eller vit. I det klimatet, menar han, är det väldigt svårt att påverka i frågor om mänskliga rättigheter.

Ett av rådets huvudpunkter är kritik mot den undantagslagstiftning som rått i Egypten de senaste 26 åren. Den ger vidsträckta möjligheter till omhändertagande och fängsling utan möjligheter till rättegång eller annan prövning. Nu diskuteras att denna ska ersättas av en "antiterrorismlagstiftning". Rådet arbetar nu för att detta inte bara ska bli samma problem i en ny förpackning. Enligt många andra är det dock precis vad som håller på att hända.

Inga kommentarer: