måndag 23 mars 2009

Veckans Parlör: HGN


Denna vecka funderar vi över HÖGSTA GEMENSAMMA NÄMNAREN - HGN.

» Istället för att söka efter den lägsta gemensamma nämnaren bör vi alltid söka efter den högsta. Någonstans bortom allt oväsentligt finns en punkt där vi alla är överens och det är utifrån denna som varje samtal borde börja. «
Stina Oscarson, regissör


Varje måndag presenterar jag ett ord att fundera och reflektera över under veckan. Publiceringen här sker med vänligt tillstånd från Det Osynliga. Orden och deras identifieringar kommer från "Parlören - en ordbok för icke mätbara värden", som är framtagen av tankesmedjan Det Osynliga i samarbete med Natur & Kultur. Den går att beställa genom bokförlaget Vulcan.

Inga kommentarer: