onsdag 18 mars 2009

Jämställdhetsdebatt i riksdagen

Idag debatterades ett antal motionsbetänkande från Kulturutskottet i riksdagen. En av de större debatterna rörde jämställdhet, eller bristen på densamma, inom scenkonstområdet. Jag deltog med liv och lust! :)

Det är ju ganska mycket som hänt. Kulturministern har 2007, tillsammans med integrations- och jämställdhetsministern, uppdragit åt Statens kulturråd att efter samråd med Konstnärsnämnden och Jämo göra en fördjupad analys av jämställdheten inom scenkonstområdet. Den rapporten, På väg mot jämställd scenkonst, avlämnades i vintras.

Där konstaterar man att arbetet med jämställdhetsfrågorna har intensifierats under de senaste åren och det börjar nu ge konkreta resultat. Andelen kvinnliga chefer vid landets teaterinstitutioner har ökat kraftigt, vid landets stadsteatrar har antalet kvinnliga chefer ökat från noll till nästan 40 procent under de senaste tre åren.

På musikinstitutionerna, bland tonsättare och fria musikgrupper är dock männen i majoritet. I många fall är 75 procent av de medverkande musikerna män. Även cheferna vid musikinstitutionerna är i de flesta fall män. Kulturrådet kommer därför att ägna musikområdet särskilt intresse i det fortsatta arbetet med jämställdhetsfrågorna.

Regeringen har dessutom uppdragit åt kulturrådet att stödja projekt som långsiktigt verkar för ökad jämställdhet inom scenkonstområdet. Man har också utökar stödet till Delegationen för fördelning av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt för att ytterligare stödja det pågående jämställdhetsarbetet inom kultursektorn. Till detta ska läggas allt som görs utanför själva kulturpolitiken, men som givetvis har effekt även på denna!

Se gärna riksdagsdebatten här: http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx

Inga kommentarer: